• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Men kan stellen dat van een kind de jaren der onschuld H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37 zoals Johannes Paulus II ze noemt, liggen tussen ongeveer het vijfde levensjaar en de puberteit; deze begint ongeveer, wanneer zich in het lichaam van de jongen of het meisje de eerste veranderingen voordoen (zichtbare gevolgen van een toegenomen productie van seksuele hormonen). Deze periode van ongestoorde rust mag nooit worden verstoord met onnodige informatie over seks. In deze jaren, waarin nog geen enkele fysieke ontwikkeling op seksueel gebied te bespeuren valt, zal normaal gesproken de belangstelling van het kind naar andere facetten van het leven uitgaan. De rudimentaire instinctieve seksualiteit van heel kleine kinderen is verdwenen. Jongens en meisjes van deze leeftijd hebben geen bijzondere belangstelling voor problemen op het gebied van seks, en ze gaan het liefst om met kinderen van het eigen geslacht. Om deze belangrijke natuurlijke fase in de groei niet te verstoren, dienen de ouders te beseffen dat verstandige opvoeding tot kuise liefde in deze periode op indirecte wijze moet gebeuren, als voorbereiding op de puberteit, waarin directe voorlichting noodzakelijk wordt.
Tijdens deze periode hebben de kinderen in het algemeen geen problemen aangaande hun lichaam en lichaamsfuncties. Ze accepteren zedige kleren en gedrag. Hoewel het opgroeiend kind beseft dat er lichamelijke verschillen zijn tussen de beide geslachten, blijkt het weinig belangstelling te hebben voor de genitale functies. In deze fase gaat het de wonderen van de schepping ontdekken; deze ontdekking en soortgelijke ervaringen thuis en op school dienen ook een plaats te krijgen binnen de godsdienstlessen en de voorbereiding op de sacramenten die binnen de kerkelijke gemeenschap plaats heeft.
Tijdens deze periode hebben de kinderen in het algemeen geen problemen aangaande hun lichaam en lichaamsfuncties. Ze accepteren zedige kleren en gedrag. Hoewel het opgroeiend kind beseft dat er lichamelijke verschillen zijn tussen de beide geslachten, blijkt het weinig belangstelling te hebben voor de genitale functies. In deze fase gaat het de wonderen van de schepping ontdekken; deze ontdekking en soortgelijke ervaringen thuis en op school dienen ook een plaats te krijgen binnen de godsdienstlessen en de voorbereiding op de sacramenten die binnen de kerkelijke gemeenschap plaats heeft.
In het algemeen zullen in deze periode de meisjes een moederlijke belangstelling krijgen voor kleine kinderen, moederschap, huiselijkheid. Als hun steeds het moederschap van de heilige Maagd Maria wordt voorgehouden, zal dit voor hen een prikkel zijn tot grote waardering voor hun vrouw–zijn.
Voor de jongen is deze periode een fase van betrekkelijk rustige ontwikkeling. Vaak is dit voor hem de beste tijd om tot een goed contact te komen met zijn vader. Het zou hem in deze tijd duidelijk moeten worden gemaakt dat het feit dat hij van het mannelijk geslacht is, weliswaar beschouwd moet worden als een geschenk van God, maar niet bewijst dat hij superieur is aan de vrouw; dat het integendeel een uitnodiging is van God om bepaalde verantwoordelijkheden en taken op zich te nemen. Jongens moeten van te grote agressiviteit worden afgebracht en ze moeten ook afleren om als bewijs van hun mannelijkheid teveel op te scheppen over alles waartoe ze fysiek in staat zijn.
Voor de jongen is deze periode een fase van betrekkelijk rustige ontwikkeling. Vaak is dit voor hem de beste tijd om tot een goed contact te komen met zijn vader. Het zou hem in deze tijd duidelijk moeten worden gemaakt dat het feit dat hij van het mannelijk geslacht is, weliswaar beschouwd moet worden als een geschenk van God, maar niet bewijst dat hij superieur is aan de vrouw; dat het integendeel een uitnodiging is van God om bepaalde verantwoordelijkheden en taken op zich te nemen. Jongens moeten van te grote agressiviteit worden afgebracht en ze moeten ook afleren om als bewijs van hun mannelijkheid teveel op te scheppen over alles waartoe ze fysiek in staat zijn.
Een ander probleem ontstaat als kinderen voortijdig over seks te horen krijgen uit de media of van verkeerde of te vroeg voorgelichte vriendjes. Wanneer dat het geval is zullen de ouders een eerste, zorgvuldig beknopt gehouden voorlichting moeten geven, meestal om immorele of onjuiste vertelsels te corrigeren of als reactie op smerige taal.
Het komt niet zelden voor dat kinderen slachtoffer worden van seksueel geweld. De ouders moeten hun kinderen beschermen door ze te leren zich ten opzichte van vreemden netjes en terughoudend te gedragen en door ze voldoende over seksuele zaken in te lichten; maar daarbij moeten ze niet uitweiden over details en bijzonderheden die de kinderen alleen maar bang zouden maken.
Evenzeer als in de prille jeugd moeten de ouders ook tijdens de kinderjaren hun kinderen een geest van samenwerking, gehoorzaamheid, edelmoedigheid en zelfverloochening trachten bij te brengen, en ze leren zelfkritiek te hebben en dingen te verwerken. Karakteristiek voor deze ontwikkelingsfase is immers de belangstelling voor verstandelijke activiteit. Door zijn verstand te gebruiken kan men voldoende kracht krijgen om de situatie waarin men verkeert de baas blijven, en, in de nabije toekomst, ook de lichamelijke driften zo te beheersen dat men er verstandelijke en rationele activiteiten van maakt.

Het gevaar bestaat steeds dat een ongedisciplineerd of verwend kind in de latere jaren tamelijk onrijp en zwak van geweten zal zijn, want het is moeilijk kuis te blijven als iemand egoïstische en ongeregelde eigenschappen ontwikkelt en andere mensen niet met zorg en respect weet tegemoet te treden. De ouders moeten duidelijke objectieve maatstaven aangeven voor wat goed en wat kwaad is, en zo een betrouwbaar moreel kader scheppen voor het leven.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test