• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om jongeren tot sterke kuisheid te vormen is het goede voorbeeld en de leiding van de ouders van wezenlijk belang. Als een moeder een hoge opvatting heeft van haar roeping en plaats in huis, is dat zeer bevorderlijk voor het ontwikkelen van de typisch vrouwelijke en moederlijke eigenschappen van haar dochters, en aan haar zonen geeft zij een duidelijk, krachtig en nobel beeld van het vrouw–zijn. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Over de waardigheid en de roeping van de vrouw, Mulieris Dignitatem (15 aug 1988), 18-19 Een vader die in zijn wijze van doen mannelijke waardigheid vertoont die gespeend is van overdreven stoerheid, zal voor zijn zonen een aantrekkelijk voorbeeld zijn, en van zijn dochters respect en bewondering afdwingen en hun een gevoel van veiligheid geven. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 25
Dit gaat ook op voor de opvoeding tot de geest van opoffering in het gezin, die in onze tijd meer dan ooit onder druk staat van materialisme en bezitsdrang. Alleen zó zullen de kinderen opgroeien “in een juiste vrijheid tegenover de stoffelijke goederen en zich een eenvoudige en sobere levensstijl eigen maken, in de vaste overtuiging dat ‘de mens meer waard is door wat hij is dan door wat hij heeft’. In een maatschappij die geschokt en uiteengevallen is door de spanningen en conflicten wegens de hevige botsingen tussen de verschillende vormen van individualisme en egoïsme, moeten de kinderen zich verrijken niet alleen met de zin voor ware gerechtigheid die als enige leidt tot respect voor de persoonlijke waardigheid van iedere mens, maar ook en vooral met de zin voor de echte liefde die oprechte zorg betekent en belangeloze dienst jegens de anderen, in het bijzonder de armen en behoeftigen.“ Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37.47-48 “Zo valt de opvoeding geheel binnen de horizon van de ‘beschaving van de liefde’: hiervan is zij afhankelijk en aan de opbouw hiervan levert zij een bijdrage.” H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 16

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test