• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als eersten hebben de ouders de plicht hun kinderen in te wijden in de geheimen van het menselijk leven; het gezin “is dus het beste milieu om de plicht te vervullen een geleidelijke opvoeding tot het seksuele leven te waarborgen. Het gezin bezit een affectieve taak welke zonder trauma de meest delicate werkelijkheden kan doen aanvaarden en harmonisch doen opnemen in een rijke en evenwichtige persoonlijkheid.” Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Schets voor een seksuele opvoeding, Educatieve richtlijnen over de menselijke liefde (1 nov 1983), 48

We wezen er reeds op dat deze primaire taak van het gezin ook betekent dat de ouders kunnen eisen dat hun kinderen niet verplicht worden om over dit onderwerp op school lessen te volgen die niet stroken met hun godsdienstige of morele overtuigingen. Vgl. Pauselijke Raad voor het Gezin, Handvest van de Rechten van het gezin (22 okt 1983), 5. c Het is niet de taak van de school, het gezin te vervangen, maar veeleer “bij het werk van de ouders behulpzaam te zijn en het aan te vullen door de kinderen en jongeren waardering bij te brengen voor de ‘seksualiteit als waarde en taak van de hele persoon, geschapen als man en vrouw naar het beeld van God’.” Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Schets voor een seksuele opvoeding, Educatieve richtlijnen over de menselijke liefde (1 nov 1983), 69

Wij herinneren hieromtrent aan wat de paus in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
leert: “De kerk verzet zich beslist tegen een bepaalde, vaak gepropageerde vorm van seksuele voorlichting die is losgemaakt van de zedelijke beginselen en niets anders is dan een inleiding op de ervaring van het genot en een prikkel die voert tot het verlies van de gemoedsrust – reeds in de jaren van de onschuld – en de weg naar de ondeugd opent.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37

Er worden daarom vier algemene beginselen aangegeven. Vervolgens zullen de verschillende etappes in de ontwikkeling van het kind beschouwd worden.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test