• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tijdens de puberteit kunnen jongens tengevolge van de psychologische en emotionele ontwikkeling die ze ondergaan, gemakkelijk te maken krijgen met erotische fantasiebeelden, en in de bekoring komen op seksueel gebied te gaan experimenteren. Ouders dienen hun zonen nabij te zijn en de neiging om op hedonistische en materialistische wijze met seksualiteit om te gaan, corrigeren. Ze moeten daartoe de jongens eraan herinneren dat zij als geschenk van God hebben ontvangen met Hem mee te mogen werken “aan de verwerkelijking, door de geschiedenis heen, van de zegen van de Schepper aan het begin, door in de voortplanting het goddelijk beeld over te dragen van mens tot mens.” Daardoor zullen ze beter beseffen dat “vruchtbaarheid het teken is en de vrucht van de huwelijksliefde, het levend getuigenis van de volledige wederzijdse wegschenking van de echtgenoten”. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 28 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 50 Op die wijze zullen de zonen ook gaan zien welke respect aan de vrouw verschuldigd is.

Voorlichting en onderricht moet door de ouders worden gegeven, niet omdat hun kinderen anders niet alles over seksualiteit te weten zouden komen, maar opdat hun kennis daarvan in het juiste licht zou staan.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test