• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Om hun kinderen te leren zich een kritisch en zelfstandig oordeel te vormen over de kringen waarin ze verkeren, en ook om hun bij te brengen de media te gebruiken zonder er slaaf van te zijn, dienen de ouders steeds aan de hand van positieve voorbeelden aan te geven op welke wijze ze hun vitale energie geschikt kunnen aanwenden, en moeten zij hun de betekenis duidelijk maken van genegenheid en solidariteit binnen het grote geheel van maatschappij en kerk.

Om afwijkende neigingen en gedrag te onderkennen en op de juiste wijze te beoordelen is grote omzichtigheid en behoedzaamheid vereist. Wanneer ouders daarvoor komen te staan, dienen ze zich ook te wenden tot in wetenschappelijk en moreel opzicht goed opgeleide deskundigen om te achterhalen wat de achterliggende oorzaken van de symptomen zijn, en om degene die het betreft, op degelijke en duidelijke wijze te helpen bij het overwinnen van de problemen. Het pedagogisch handelen dient daarbij meer gericht te zijn op de oorzaken dan op het rechtsreeks bestrijden van het verschijnsel; Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Over enkele vraagstukken van de seksuele ethiek, Persona humana (29 dec 1975), 9 Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Schets voor een seksuele opvoeding, Educatieve richtlijnen over de menselijke liefde (1 nov 1983), 99 indien nodig dienen zij de hulp in te roepen van deskundigen, zoals artsen, opvoedkundigen, psychologen, met een juist christelijk aanvoelen.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test