• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om een klimaat te scheppen waarin kuisheid kan gedijen, is het belangrijk in woord, daad en kleding zich welvoeglijk en zedig te gedragen, maar dit moet wel gemotiveerd worden door respect voor het eigen lichaam en voor de waardigheid van andere mensen. Zoals we reeds opmerkten, zouden ouders ervoor moeten waken dat de gaafheid van het gezin door bepaalde onzedelijke vormen van mode en gedrag wordt aangetast, vooral door een verkeerd gebruik van de media. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 76 Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Schets voor een seksuele opvoeding, Educatieve richtlijnen over de menselijke liefde (1 nov 1983), 68 Vgl. Pauselijke Raad voor de Sociale Communicatiemiddelen, Pornografie en geweld in de communicatiemedia: een pastoraal antwoord (7 mei 1989)

De paus benadrukte, wat dit punt betreft, de noodzaak om “tot nauwere samenwerking te komen tussen de ouders als eerst verantwoordelijken voor de opvoeding, degenen die op verschillend niveau met de leiding over de media belast zijn, en het openbaar gezag, zodat de gezinnen niet aan hun lot worden overgelaten op dit zo belangrijke onderdeel van hun taak als opvoeders … Inderdaad moet men waardering hebben voor de presentatie en inhoud van programma’s die gezonde ontspanning bieden, of die kennis en vorming bijbrengen als aanvulling op wat in gezin en school gebeurt. Helaas verandert dit niets aan het feit dat, vooral in sommige landen, er allerlei van geweld wemelende vertoningen en publicaties zijn waarin als het ware een bombardement plaats heeft met berichten en voorstellingen die de morele beginselen ondermijnen en die het onmogelijk maken een serieus klimaat te scheppen voor het overdragen van waarden die werkelijk passend zijn voor de mens.” H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot de deelnemers van de bijeenkomst "De rechten van het gezin en de sociale communicatiemiddelen" (4 juni 1993) De paus lichtte dit toe vooral met betrekking tot het gebruik van de televisie: “Met name in de geïndustrialiseerde landen komen ouders maar al te vaak door hun levensstijl ertoe hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen te verwaarlozen. Men kan zich gemakkelijk aan die plicht onttrekken doordat er in huis televisie en allerlei bladen zijn. Kinderen en jongeren brengen daarmee hun tijd door. Niemand kan ontkennen dat dit tot op zekere hoogte te billijken is, als de middelen ontbreken om hun vrije tijd en energie op nuttige wijze te besteden.” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, 15e Wereld Communicatie Dag, Sociale communicatie en verantwoordelijke menselijke vrijheid (10 mei 1981) Dit wordt ook in de hand gewerkt doordat beide ouders binnens– of buitenshuis met hun werk bezig zijn. “Als gevolg hiervan hebben de jonge mensen hard hulp nodig om hun ‘verantwoordelijke vrijheid’ te ontwikkelen. Met name gelovige mensen, mannen en vrouwen die van vrijheid houden, zijn verplicht de jongeren te beschermen tegen de agressie die de media op hen uitoefenen. En laat niemand zich aan deze plicht onttrekken onder voorwendsel dat het hem of haar niet aangaat.” H. Paus Johannes Paulus II, Boodschap, 15e Wereld Communicatie Dag, Sociale communicatie en verantwoordelijke menselijke vrijheid (10 mei 1981) “De ouders moeten, als publiek, een actieve rol spelen in hun bescheiden, kritisch, waakzaam en verstandig gebruik van de media.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 76

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test