• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In een christelijk gezin kan een sfeer heersen die doortrokken is van die liefde voor God die authentieke wederzijdse gave mogelijk maakt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 18.63-64 Wanneer kinderen dit hebben ervaren, zijn ze meer bereid om te leven volgens de morele waarden die hun ouders aan hen hebben voorgeleefd. Ze zullen vertrouwen in hen hebben, en gaan begrijpen hoe liefde angsten overwint – en niets beweegt ons meer tot liefhebben dan het feit zich bemind te weten. Zo zal de wederzijdse liefdesband waarvan de ouders jegens hun kinderen blijk geven, hun affectieve onbevangenheid beschermen. Deze band zal hun inzicht, wil en emoties scherpen, onder afwijzing van alles wat de waarde van het geschenk van de menselijke seksualiteit zou kunnen aantasten of verlagen. In een gezin waar liefde heerst wordt dit geschenk steeds begrepen als deel uitmakend van de uitnodiging tot zelfgave in liefde voor God en voor anderen. “Het gezin is de eerste en fundamentele school voor saamhorigheid: als liefdesgemeenschap vindt het in de zelfgave de wet die het leidt en doet groeien. De zelfgave die de onderlinge liefde van de echtgenoten bezielt, vormt het model en de norm voor de zelfgave die er moet zijn in de relaties tussen broers en zusters en tussen de verschillende generaties die in het gezin samenleven. De omgang en de gemeenschap waarin men dagelijks thuis leeft, in de ogenblikken van vreugde en van moeilijkheden, zijn de meest concrete en werkdadige pedagogie om de kinderen actief, vruchtbaar en met verantwoordelijkheidszin in te voegen in de wijdere horizon van de maatschappij.” H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 37

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test