• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Deze taak stuit in onze tijd op een bijzondere moeilijkheid doordat adolescenten, die erg gevoelig zijn, belaagd worden door de door de media wijd verspreide pornografie, die op commerciële gronden gepropageerd wordt. Het is noodzakelijk dat bezorgde ouders overgaan tot de volgende handelswijze, die uit twee elementen bestaat: enerzijds de zorg voor een preventieve en kritische opvoeding van hun kinderen, en anderzijds een moedige openlijke aanklacht bij de daartoe geschikte autoriteiten. Ouders hebben individueel en via organisaties het recht en de plicht het welzijn van hun kinderen te bevorderen en van de autoriteiten wetten te eisen die voorkomen en verhinderen dat de ontvankelijkheid van kinderen en opgroeiende jeugd wordt uitgebuit. Op het gebied van de opvoeding van de kinderen is er een ander moeilijk en ingewikkeld probleem, waarop in het onderhavige document niet voldoende kan worden ingegaan: het door seksuele contacten en door drugsgebruik overdragen van aids. De plaatselijke kerken ontplooien allerlei activiteiten voor hulp en steun aan mensen met aids en voor preventie. Met name wat de aidspreventie betreft, moet met nadruk de betekenis naar voren worden gebracht van goed geordende en op het gezin georiënteerde seksualiteit. Bovendien moet de door de voorlichtingscampagne gepropageerde opvatting worden bestreden over zogenaamd ‘veilig vrijen’ en het gebruik van voorbehoedmiddelen (condooms). Dit standpunt is niet alleen strijdig met de zedelijkheid, maar blijkt uiteindelijk ook bedrieglijk, en loopt uit op toenemende promiscuïteit en vrije seksuele betrekkingen, waarbij uitgegaan wordt van een vals gevoel van veiligheid. Objectief en strikt wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat een groot percentage van deze middelen niet werkt.
Een andere verkeerde methode is wanneer aan de kinderen bij het hun gegeven seksonderricht, al is het maar schetsmatig, al de intieme details worden geleerd van het genitale verkeer. Tegenwoordig wordt als motief hiervoor aangevoerd dat men wil opvoeden tot ‘veilig vrijen’, vooral met het oog op de verspreiding van aids. Wat dit betreft dienen de ouders ook het propageren af te wijzen van het zogenaamd ‘veilig vrijen’ of ‘veiliger seks’, een gevaarlijke en immorele gedragslijn, die berust op de misleidende theorie dat het condoom adequate bescherming zou bieden tegen aids. De ouders moeten benadrukken dat de enige ware en veilige vorming ter voorkoming van deze besmettelijke ziekte bestaat in onthouding buiten het huwelijk en trouw in het huwelijk.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test