• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De kerk wordt op dit gebied gesteund door enige ontwijfelbare zekerheden, die ook bij het opstellen van dit document richtinggevend waren.

Liefde is een gave van God. Ze wordt gevoed en krijgt gestalte in de ontmoeting tussen man en vrouw, en is dus een positieve kracht die bestemd is om hen te doen uitgroeien tot rijpe mensen. Ze is in het levensontwerp waarin ieders persoonlijke roeping gelegen is, een kostbare bron voor de zelfgave waartoe allen, mannen en vrouwen, geroepen zijn om tot volle ontplooiing en geluk te komen. De mens is immers tot liefde geroepen als geïncarneerde geest, dat wil zeggen als ziel en lichaam in de eenheid van de persoon. Vandaar dat de liefde van de mens ook op het lichaam betrekking heeft, en het lichaam ook de geestelijke liefde tot uitdrukking brengt. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 21 Seksualiteit is daarom niet iets puur lichamelijks maar heeft veeleer betrekking op de innerlijke kern van de mens. Het gebruik van de seksualiteit als fysiek gegeven heeft zijn eigen waarheid en krijg zijn volle betekenis als het de persoonlijke overgave uitdrukt van man en vrouw tot aan de dood toe.

Zoals geldt voor het gehele leven van de mens is de liefde tengevolge van de erfzonde aan zwakheid onderworpen; deze zwakheid wordt ervaren in allerlei sociale en culturele omstandigheden die enerzijds door negatieve en anderzijds door abnormale en traumatische invloeden getekend zijn. Toch heeft de Heer door de Verlossing de positieve beoefening van de kuisheid gemaakt tot iets dat werkelijk mogelijk is en reden geeft tot vreugde, zowel voor hen die tot het huwelijk zijn geroepen – in de tijd ervoor, dat wil zeggen tijdens de voorbereidingstijd, en later tijdens het huwelijksleven – als voor hen die een speciale roepingsgenade hebben tot het godgewijde leven.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test