• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Er zijn verschillende manieren om ouders te helpen en te steunen bij het vervullen van hun fundamentele plicht en fundamenteel recht hun kinderen op te voeden tot liefde. Het bieden van zulke steun betekent nooit dat aan de ouders dit recht en die plicht zouden worden ontnomen of dat zij erin zouden worden beperkt, want deze plicht en dit recht zijn “oorspronkelijk en primair”, “onvervangbaar en onvervreemdbaar”. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 36.40 H. Paus Johannes Paulus II, Brief, Brief aan de Gezinnen - Bij gelegenheid van het Internationaal Jaar van het Gezin, Gratissimam sane (2 feb 1994), 16 Vandaar dat de rol die anderen bij het helpen van de ouders kunnen vervullen altijd is:

  1. subsidiair, omdat de rol van het gezin in de opvoeding altijd voorop staat;
  2. ondergeschikt, dat wil zeggen onderworpen aan de oplettende leiding en controle door de ouders.

Allen moeten de juiste rangorde bewaren van medewerking en samenwerking tussen ouders en degenen die hen bij hun taak kunnen helpen. Het is duidelijk dat de door anderen verleende hulp allereerst gegeven moet worden aan de ouders, eerder dan aan hun kinderen.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test