• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In traditionele culturen moeten de ouders geen praktijken aanvaarden die strijdig zijn met de christelijke moraal, bijvoorbeeld bepaalde puberteitsriten die soms met zich meebrengen dat jonge mensen tot seksuele handelingen worden gebracht, noch handelingen die in strijd zijn met iemands persoonlijke waardigheid en rechten, zoals de besnijdenis van meisjes. Het is de taak van de lokale kerkelijke gezagsdragers om te beoordelen of plaatselijke gewoonten te verenigen zijn met de christelijke moraal. Maar de tradities van zedigheid en terughoudendheid op seksueel gebied, die voor verschillende samenlevingen kenmerkend zijn, moeten overal gerespecteerd worden. Tegelijk moet het recht gehandhaafd worden dat jonge mensen hebben op voldoende voorlichting. Verder moet de bijzondere rol van het gezin in een dergelijke cultuur worden gerespecteerd, Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66 zonder dat een op westerse leest geschoeide seksuele vorming wordt opgelegd.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test