• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Vóór de adolescentie kan aan de hand van de katholieke moraal en de eerbied voor menselijk leven geleidelijk het immoreel karakter worden uiteen gezet van abortus langs chemische zowel als langs chirurgische weg. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 58-63

Wat sterilisatie en anticonceptie betreft, hierover dient niet vóór de adolescentie, en allen overeenkomstig de leer van de Rooms-katholieke kerk gesproken te worden. Vgl. Congregatie Katholieke Vorming (seminaries en universiteiten), Schets voor een seksuele opvoeding, Educatieve richtlijnen over de menselijke liefde (1 nov 1983), 62 Vandaar dat de morele en spirituele betekenis en ook de betekenis voor de gezondheid, van de methoden voor natuurlijke vruchtbaarheidsregeling moeten worden benadrukt, terwijl tegelijk gewezen dient te worden op de gevaren en ethische aspecten van de kunstmatige methoden. Met name dient gewezen te worden op het wezenlijk en diep verschil tussen de natuurlijke en de kunstmatige methoden, zowel wat betreft Gods bedoeling met het huwelijk als wat betreft het realiseren van de “totale zelfgave van de echtgenoten”, H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 32 en het openstaan voor het leven.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test