• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het ligt niet in de bedoeling van dit document in te gaan op de naaste en de onmiddellijke voorbereiding op het huwelijk, een voorbereiding die nodig is voor christelijke vorming en die omwille van de problemen van deze tijd en gezien het onderricht van de kerk bijzonder wordt aanbevolen. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 66 Niettemin moet wel worden beseft dat de taak van de ouders niet ophoudt als hun kinderen meerderjarig worden; overigens zijn er in de onderscheiden culturen en wetten uiteenlopende opvattingen over de vraag in welk levensjaar dat gebeurt.

Van bijzondere betekenis voor de jonge mensen is ook het ogenblik dat zij hun intrede doen in de wereld van de arbeid of dat zij hoger onderwijs gaan volgen; het zijn momenten waarop zij in contact komen met heel andere gedragsvormen en gelegenheden; die betekenen een werkelijke persoonlijke uitdaging – een soms bruusk contact, maar dat wel heel heilzaam kan zijn.

Document

Naam: DE WARE BETEKENIS VAN DE MENSELIJKE SEKSUALITEIT
Richtlijnen voor de opvoeding in gezinsverband
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Alfonso Kardinaal López Trujillo
Datum: 8 december 1995
Copyrights: © 1996, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie / Kerkelijke Documentatie jrg 24, nr. 2
Vert.: F. van Voorst tot Voorst s.j.
Bewerkt: 4 december 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test