• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
ENCYCLIEK AAN ZUN EERBIEDWAARDIGE BROEDERS, PATRIARCHEN, PRIMATEN, AARTSBISSCHOPPEN, BISSCHOPPEN EN ANDERE PLAATSELIJKE ORDINARII, DIE VREDE EN GEMEENSCHAP MET DE APOSTOLISCHE STOEL ONDERHOUDEN, AAN DE GEESTELIJKHEID EN DE GELOVIGEN VAN DE GEHELE WERELD, EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL

Eerbiedwaardige Broeders en dierbare Zonen, onze groet en apostolische Zegen

De Kerk is door Jezus Christus gesticht met de bedoeling dat zij voor alle mensen een welwillende moeder zou zijn en de uitdeelster van het heil. Het valt daarom niet te verwonderen dat zij steeds de bijzondere liefde en buitengewone toewijding heeft ondervonden van allen, aan wie de ijver voor de eer van de hoogste God en het eeuwig welzijn van de mensen ter harte gaan. Onder hen hebben zich vanzelfsprekend de plaatsvervangers van Christus op aarde, een ontelbaar aantal bisschoppen en priesters en een bewonderenswaardige menigte heilige Christenen onderscheiden.

Document

Naam: ECCLESIAM SUAM
Over de Kerk
Soort: H. Paus Paulus VI - Encycliek
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 6 augustus 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr 42/43 pag 1077-1149
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test