• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dit vereist, dat de onderlinge verhouding tussen de ondernemers en leiders enerzijds en de arbeiders anderzijds gedragen wordt door wederzijds respect, waardering en welwillendheid; dat allen loyaal, actief en eendrachtig samenwerken aan een gemeenschappelijke taak; dat zij hun arbeid niet alleen zien als een bron van inkomsten, maar ook als de vervulling van hun plicht en als een dienst aan anderen. Dit houdt in, dat de arbeiders hun wensen kenbaar mogen maken en dat hun medewerking moet worden gevraagd, waar het gaat over het goed functioneren en de uitbreiding van de onderneming. Onze voorganger Pius XII heeft hierover het volgende gezegd: "De economische en sociale functie, waarnaar ieder mens verlangt, eist, dat de ontplooiing van de persoonlijke activiteit niet geheel afhankelijk is van de wil van een ander." Paus Pius XII, Toespraak, Soyes les bienvenus (8 okt 1956), 5 Tot het echt menselijk karakter van de onderneming behoort ongetwijfeld, dat ze een krachtige centrale leiding handhaaft; maar hieruit volgt niet, dat ze haar dagelijkse medewerkers mag verlagen tot louter stomme uitvoerders van de bevelen, die hun wensen en ervaring niet naar voren mogen brengen, maar zich passief dienen te houden, wanneer er beslissingen worden genomen aangaande hun arbeid.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test