• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het is dus niet te verwonderen, dat vooraanstaande katholieken overeenkomstig deze aansporingen talrijke initiatieven hebben genomen om de leer van Leo XIII in praktijk te brengen. En ook zijn er andere hoogstaande mensen geweest in verschillende landen, die door de eisen van de menselijke natuur zelf ertoe kwamen, deze weg in te slaan.
Maar ook onze voorganger Pius XII z.g. heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de omschrijving van de sociale rechten en plichten. Op Pinksteren, 1 juni 1941, richtte hij een radioboodschap tot heel de wereld "om de aandacht van alle katholieken te vestigen op een jubilé, dat met gouden letters verdient vermeld te worden in de annalen van de Kerk: op het feit namelijk, dat vijftig jaar geleden de Encycliek Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
het licht zag als een beginselverklaring op sociaal gebied" Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 3; en "om aan de almachtige God nederig dank te zeggen voor de gave, die Hij met deze encycliek van Zijn plaatsbekleder op aarde aan de Kerk heeft geschonken, en Hem te prijzen voor de verkwikkende adem van de herscheppende Geest, die Hij, door middel van deze Encycliek, in steeds grotere rijkdom over de gehele mensheid heeft uitgezonden". Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 8
In deze Paus Pius XII - Radiotoespraak
La Solennità
Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum
(1 juni 1941)
verklaart de grote Paus, "dat de Kerk het onaantastbaar recht bezit om te beoordelen, of de grondslagen van een bepaalde sociale ordening in overeenstemming zijn met de onveranderlijke orde, die God, Schepper en Verlosser, heeft doen kennen door het natuurrecht en door de Openbaring". Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 5 Hij zegt, dat de genoemde Paus Leo XIII - Encycliek
Rerum Novarum
Over kapitaal en arbeid
(15 mei 1891)
van Leo XIII voor altijd haar waarde behoudt en steeds zegenrijk zal blijven werken; en dat hij deze gelegenheid benut "om verdere zedelijke richtlijnen te geven omtrent drie fundamentele waarden van het sociaal en economisch leven. Die drie fundamentele waarden, die elkaar doordringen, elkaar wederkerig steunen en helpen, zijn: het gebruik van de stoffelijke goederen, de arbeid, het gezin". Vgl. Paus Pius XII, Radiotoespraak, Op het Hoogfeest van Pinksteren ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Rerum Novarum, La Solennità (1 juni 1941), 12

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test