• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bijgevolg kunnen de afzonderlijke staten, al bezitten ze ook een hoge cultuur, een grote en arbeidzame bevolking, een sterke economie, een overvloed aan goederen, een uitgestrekt grondgebied, toch niet hun voornaamste problemen alleen oplossen, onafhankelijk van de andere staten. Omdat de staten dus op elkaar zijn aangewezen, zullen ze hun eigen belangen slechts kunnen dienen, voor zover ze tevens aan de belangen van andere staten tegemoet komen. Goede verstandhouding en goede samenwerking tussen de staten zijn daarom een dringende noodzakelijkheid.
Intussen constateert men, dat de mensen in de meer welvarende landen, steeds minder bevredigd door de stoffelijke goederen, de illusie opgeven, hier op aarde het hoogste geluk te kunnen vinden. En tegelijk groeit in hen altijd sterker het bewustzijn van de onaantastbare en universele rechten van de menselijke persoon en streven zij steeds intenser naar rechtvaardiger en menselijker onderlinge betrekkingen. En zo beginnen zij het beperkte in te zien van het menselijk kunnen en vuriger te verlangen naar het geestelijke. Dit alles wettigt het vertrouwen, dat zowel de individuen als de volkeren eens zullen komen tot een hechte en vruchtbare onderlinge samenwerking.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test