• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Wij maken daarom hier de woorden van onze voorganger Pius XII z.g. tot de onze: "Door de verdediging van het beginsel van de privaateigendom streeft de Kerk een verheven ethisch-sociaal doel na. Zij wil niet zonder meer de bestaande toestand handhaven, alsof zij deze beschouwde als de uitdrukking van Gods wil. Zij wil evenmin uit princiep de rijken om de kapitalisten beschermen tegen de armen en onvermogenden... Het is veeleer het streven van de Kerk, te zorgen, dat het instituut van de privaat eigendom ten volle beantwoordt aan het plan van Gods wijsheid en aan de eisen van de natuurwet." Paus Pius XII, Toespraak, Over de functie van de christelijke beschaving, Oggi, al compiersi (1 sept 1944) De privaat-eigendom namelijk moet de rechten van de menselijke vrijheid waarborgen en tevens een onmisbare bijdrage leveren tot een juiste ordening van de samenleving.

Document

Naam: MATER ET MAGISTRA
Moderne ontwikkeling van het sociale leven en de christelijke beginselen
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 15 mei 1961
Copyrights: © 1969, Ecclesia Docens nr. 0733, uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Dr. M.H. Mulders C.ss.R. en Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 6 april 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test