• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ongetwijfeld zijn het primaat van de heiligheid en het gebed slechts mogelijk vanuit een vernieuwd beluisteren van Gods woord. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de uitzonderlijke betekenis van Gods woord voor het leven van de Kerk onderlijnd. Sindsdien werd er heel wat vooruitgang gemaakt in het onafgebroken beluisteren en aandachtig lezen van de Heilige Schrift. De eerbied die ze verdient, blijkt uit haar plaats in het officieel gebed van de Kerk. De gelovigen en de religieuze gemeenschappen zijn meer en meer vertrouwd geraakt met de Heilige Schrift en vele leken hebben er zich door theologische en bijbelse studies op toegelegd. Vooral de evangelisatie en de catechese kreeg een nieuwe impuls vanuit de aandacht voor het Woord van God. Geliefde broeders en zusters, we dienen deze evolutie te verstevigen en te verdiepen en de Bijbel meer te verspreiden in de families. Het is vooral noodzakelijk dat het beluisteren van het Woord uitgroeit tot een levende ontmoeting en dat de antieke en de altijd actuele traditie van de lectio divina ons in staat stelt, doorheen de Bijbeltekst, het levende woord te vatten dat ons oproept, oriënteert en ons bestaan vorm geeft.

Document

Naam: NOVO MILLENNIO INEUNTE
Een nieuw millennium
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 januari 2001
Copyrights: © 2000, Kerknet.be
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test