• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ik kan natuurlijk niet uitweiden over de details van elke gebeurtenis in dit Jubeljaar. Elk had zijn eigen karakter en gaf een boodschap mee, niet enkel aan wie erbij was, maar ook aan wie erover hoorde of er via de media op afstand aan deelnam. Maar hoe zouden we kunnen voorbijgaan aan de feestelijke sfeer van de eerste belangrijke samenkomst, met zovele kinderen? Door daarmee te beginnen hebben we de aansporing van Jezus ter harte genomen: "Laat die kinderen bij Me komen!" (Mc. 10, 14). Meer nog, we herhaalden wat Jezus deed toen hij "in hun midden een kind plaatste" en het tot het beeld maakte van de houding die we moeten aannemen om het Rijk Gods binnen te treden Vgl. Mt. 18, 2-4 .

In het voetspoor van de kinderen zijn de meest verscheiden categorieën van volwassenen de barmhartigheid van het jubileum komen vragen: van bejaarde, zieke en gehandicapte mensen, fabrieksarbeiders, landbouwers en sportlui, kunstenaars en universiteitsprofessoren, bisschoppen, priesters en Godgewijden, politici en journalisten tot militairen. Deze zijn gekomen om de betekenis van hun dienst uit te spreken: de dienst aan de vrede.

De bijeenkomst van de arbeiders op 1 mei, de traditionele datum van het feest van de arbeid, had een groot elan. Ik heb ze gevraagd de spiritualiteit van de arbeid te beleven, in navolging van de Heilige Jozef en van Jezus zelf. Hun jubileum heeft me ook de gelegenheid geboden om met aandrang te vragen dat men het economisch en sociaal onevenwicht dat bestaat in de wereld van de arbeid zou saneren en met beslistheid het proces van de economische mondialisering zou beheersen in functie van de solidariteit en het respect dat aan elke mens verschuldigd is.

De kinderen, met hun onweerstaanbare blijheid, zijn nog teruggekeerd voor het jubileum van de gezinnen, waar ze aan de wereld werden getoond als "de lente van gezin en maatschappij". Deze jubileumbijeenkomst was veelzeggend. Ontelbare families, uit vele streken van de wereld, kwamen samen om met een nieuwe vurigheid op zoek te gaan naar de christelijke visie op het plan dat God vanaf de oorsprong met hen heeft Vgl. Mc. 10, 6-8 . Ze hebben zich ertoe verbonden om de betekenis van huwelijk en gezin gestalte te geven in een cultuur, die op een steeds meer verontrustende wijze, de betekenis zelf van het huwelijk en gezin als instelling dreigt te verliezen.

Een van de ontmoetingen die mij het meest heeft ontroerd is die met de H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht
(9 juli 2000)
. In hun ogen las ik lijden maar ook berouw en hoop. Voor hen is het jubileum op heel bijzondere wijze een jaar van barmhartigheid geweest.

Op het einde van het jaar, was er de sympathieke ontmoeting met de wereld van het spektakel, die een grote aantrekkingskracht uitoefent op de geest van de mensen. Ik heb de personen die werkzaam zijn in deze sector herinnerd aan de grote verantwoordelijkheid die ze dragen en gevraagd dat ze naast prettige ontspanning, ook positieve boodschappen zouden aanbieden, getuigend van morele gezondheid en in staat om vertrouwen en liefde voor het leven in te boezemen.

Document

Naam: NOVO MILLENNIO INEUNTE
Een nieuw millennium
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 januari 2001
Copyrights: © 2000, Kerknet.be
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test