• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Maar dit levendig schuldbewustzijn heeft ons niet verhinderd de Heer te danken voor alles wat Hij in de loop van de eeuwen, bijzonder in de eeuw die achter ons ligt, bewerkt heeft door aan zijn Kerk zo een schare heiligen en martelaren te schenken. Voor sommigen was het Jubeljaar ook het jaar van hun zaligverklaring of heiligverklaring. Of het nu ging om pausen die door de geschiedenis goed gekend zijn of om nederige figuren van leken en religieuzen, van het ene continent der aarde tot het andere, de heiligheid blijkt de beste dimensie te zijn om het mysterie van de Kerk tot uitdrukking te brengen. Het is een boodschap die geen woorden behoeft. Ze toont op een levende wijze het gelaat van Christus.

Overigens hebben we ter gelegenheid van het heilig jaar veel gedaan om de kostbare herinnering aan de geloofsgetuigen in de twintigste eeuw te verzamelen. Wij hebben ze H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Oecumenische gedachtenis van de getuigen van het geloof in de twintigste eeuw
Derde Zondag van Pasen
(7 mei 2000)
, samen met de vertegenwoordigers van de andere Kerken en kerkelijke gemeenschappen, in het kader van het Colosseum, symbool van vervolgingen in de eerste eeuwen. Dit is een erfenis die we niet mogen verliezen; ze moet ons ononderbroken dankbaar stemmen en ons steeds opnieuw tot navolging aansporen.

Document

Naam: NOVO MILLENNIO INEUNTE
Een nieuw millennium
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 januari 2001
Copyrights: © 2000, Kerknet.be
Bewerkt: 1 juli 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test