• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zij gelooft vast, verklaart en onderricht dat niemand ooit uit een man en vrouw ontvangen van de heerschappij van de duivel bevrijd is, behalve door het geloof H. Fulgentius van Ruspe, De fide seu de regula fidei ad Petrum. Zowel in de originele tekst van de Bull als ook bij Fulgentius van Ruspe (26, n. 69 (J. Fraipont - C. Lambot: CpChL 91A (1968) 753 / PL 65, 701A (= m. 67)), waaruit deze woorden genomen zijn Concilie van Trente, 5e Zitting - Decreet over de erfzonde, Sessio V - Decretum super peccato originali (17 juni 1546), 3 andere bieden zeggen i.p.v. 'fidem' met het Concilie van Trente in de bemiddelaar tussen God en mensen, Jezus Christus Vgl. 1 Tim. 2, 5 onze Heer, die zonder zonde ontvangen, geboren en gestorven, de vijand van het menselijk geslacht, door onze zonden te vernietigen, alleen door zijn dood heeft neergeworpen en de ingang van het hemelse rijk heeft geopend, die de eerste mens door zijn eigen schuld had verloren met al zijn nageslacht, en dat hij ooit zal komen, hebben alle heilige offers, sacramenten en ceremonies van het Oude Testament aangetoond.

Document

Naam: CANTATE DOMINO
11e Sessie - Over de eenheid met de Kopten en Ethiopiërs
Soort: Concilie van Florence - Bul
Datum: 4 februari 1442
Copyrights: © 2015, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test