• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het in het doopsel opgenomen worden in Christus vernieuwt en versterkt zich voortdurend door het deelnemen aan het eucharistische offer, vooral door de volle deelname daaraan, die door de sacramentele communie wordt bereikt. We kunnen zeggen dat niet alleen ieder van ons afzonderlijk Christus ontvangt, maar ook dat Christus ieder van ons afzonderlijk ontvangt. Hij sluit vriendschap met ons: "Mijn vrienden zijn jullie" (Joh. 15, 14). Dankzij Hem hebben wij zelfs het leven: "Zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij" (Joh. 6, 57). In de eucharistische Communie wordt het 'inwonen' van de één in de ander van Christus en de leerling op de hoogste wijze werkelijkheid: "Blijft in Mij, zoals Ik in u" (Joh. 15, 4).

Door de vereniging met Christus wordt het Volk van het Nieuwe Verbond - verre van zich in zichzelf op te sluiten - tot 'sacrament' voor de mensheid, Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 1 tot teken en werktuig van het heil dat door Christus is bewerkt, tot licht van de wereld en tot zout van de aarde Vgl. Mt. 5, 13-16 voor de verlossing van allen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 9. De zending van de Kerk is rechtstreekse voortzetting van het werk van Christus: "Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie" (Joh. 20, 21). Daarom haalt de Kerk uit de altijddurende tegenwoordigstelling van het Kruisoffer in de Eucharistie en uit de gemeenschap met het Lichaam en het Bloed van Christus de noodzakelijke geestelijke kracht om haar zending te vervullen. Zo vormt de Eucharistie de bron en tegelijkertijd het hoogtepunt van de hele evangelisatie, aangezien haar doel de communio van de mensen en in Hem met de Vader en met de heilige Geest is Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5-6. Hetzelfde decreet zegt in nr. 6: "Geen enkele christelijke gemeenschap wordt echter opgebouwd, als zij niet haar oorsprong en middelpunt heeft in de viering van de heilige Eucharistie."

Document

Naam: ECCLESIA DE EUCHARISTIA
De Kerk leeft van de Eucharistie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 april 2003
Copyrights: © 2003, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. W.L.P.M. Peeters
Bewerkt: 16 januari 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test