• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het opnieuw sacramenteel tegenwoordig stellen van het offer van Christus in de heilige Mis die bekroond wordt door zijn opstanding houdt een heel bijzondere aanwezigheid in, die – om met de woorden van Paulus VI te spreken – “ ‘werkelijk’ genoemd wordt, niet in uitsluitende zin, alsof de andere niet ‘werkelijk’ waren, maar benadrukkend, omdat zij substantieel is, want zij brengt de aanwezigheid van de gehele en volledige Christus, de God-Mens, mee”. H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de leer en de verering van de Heilige Eucharistie, Mysterium Fidei (3 sept 1965), 39 Daarmee wordt de altijd geldige leer van het Concilie van Trente: “Door de consecratie van het brood en de wijn vindt een verandering plaats van de hele substantie van het brood in de substantie van het Lichaam van onze Heer, en van de hele substantie van de wijn in de substantie van zijn bloed. Deze verandering is door de Heilige Katholieke Kerk treffend en in de eigenlijke betekenis transsubstantiatie genoemd.” Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 8 De Eucharistie is werkelijke een Mysterium fidei, een mysterie dat ons begrip te boven gaat en dat alleen kan worden gevat in geloof, zoals dikwijls naar voren is gebracht in de catechese van de Kerkvaders met betrekking tot dit goddelijke sacrament: “Zie niet” – spoort de heilige Cyrillus van Jeruzalem ons aan – “in het brood en de wijn louter natuurlijke elementen, aangezien de Heer uitdrukkelijk zei dat zij zijn lichaam en zijn bloed zijn: het geloof verzekert het je, ook al suggereren de zintuigen je iets anders”. H. Cyrillus van Jeruzalem, Tweede mystagogische catechese, Catecheses Mystagogicae. IV,6: SCh 126, 138

Adoro te devote, latens Deitas, zullen we blijven zingen met de Engelachtige Leraar. Vóór dit geheim van de liefde aanvaardt de menselijke rede volledig haar beperkingen. Men begrijpt hoe de eeuwen door deze waarheid de theologie heeft geprikkeld om ernaar te streven er een steeds dieper begrip van te krijgen.

Dit zijn prijzenswaardige pogingen, die des te nuttiger en indringender zijn, naarmate zij de kritische inbreng van het denken meer verbinden met het “geloofsleven” van de Kerk, dat zich in het bijzonder bevindt het “zekere charisma van de waarheid” van het Leergezag en in het “innerlijk begrip van geestelijke waarheden” 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8 dat vooral de heiligen bereiken. Blijft de grens die door Paus Paulus VI is aangegeven: “Elke theologische verklaring, die zich bezighoudt met het begrip van dit geheim, moet om overeen te kunnen stemmen met ons geloof, eraan vasthouden dat brood en wijn in de objectieve werkelijkheid, onafhankelijk van ons denken, na de consecratie opgehouden hebben te bestaan, zodat van nu af het aanbiddenswaardige lichaam en het aanbiddenswaardige bloed van onze Heer voor ons tegenwoordig zijn onder de sacramentele gedaanten van brood en wijn.” H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968), 32

Document

Naam: ECCLESIA DE EUCHARISTIA
De Kerk leeft van de Eucharistie
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 17 april 2003
Copyrights: © 2003, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: drs. W.L.P.M. Peeters
Bewerkt: 16 januari 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test