• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET GETUIGENIS INSPIREERT ROEPINGEN
4e Zondag van Pasen (Jaar C)

Beminde broeders en zusters:

Op deze vierde zondag van Pasen, genaamd "van de Goede Herder", wordt de Wereldgebedsdag voor roepingen gevierd die dit jaar als thema heeft: "Het getuigenis inspireert roepingen", een thema "nauw verbonden met het leven en de zending van priesters en godgewijde personen". Paus Benedictus XVI, Boodschap, Wereldgebedsdag voor de Roepingen 25 april 2010, Getuigenis doet roepingen ontstaan (13 nov 2009), 1 De eerste vorm van getuigenis die roepingen opwekt, is het gebed Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Wereldgebedsdag voor de Roepingen 25 april 2010, Getuigenis doet roepingen ontstaan (13 nov 2009), 4, zoals het voorbeeld van de heilige Monica ons laat zien die God smeekte met nederigheid en volharding en de genade verkreeg om haar zoon Augustinus tot christen bekeerd te zien, die schrijft: «Zonder aarzeling geloof en bevestig ik dat God mij door haar gebeden de intentie heeft ingegeven om aan niets anders de voorkeur te geven, niet anders te willen, niets te denken, niets anders lief te hebben dan het bereiken van de waarheid». H. Augustinus, De orde, De ordine. II, 20, 52: ccl 29, 136 Daarom nodig ik ouders uit te bidden opdat de harten van hun kinderen zich mogen openen voor het luisteren naar de Goede Herder, en "zelfs het kleinste zaadje van roeping... een lommerrijke boom mag worden, vol vruchten voor het welzijn van de Kerk en heel de mensheid». Paus Benedictus XVI, Boodschap, Wereldgebedsdag voor de Roepingen 25 april 2010, Getuigenis doet roepingen ontstaan (13 nov 2009), 10 Hoe kunnen we de stem van de Heer horen en herkennen? In de prediking van de Apostelen en hun opvolgers: daarin weerklinkt de stem van Christus die roept tot de gemeenschap met God en tot de volheid van leven, zoals we vandaag lezen in het Evangelie van heilige Johannes: «Mijn schapen luisteren naar mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven; zij zullen in eeuwigheid niet verloren gaan en niemand zal ze van Mij wegroven" (Joh. 10, 27-28). Slechts de Goede Herder bewaakt zijn kudde met immense tederheid en verdedigt haar tegen het kwaad, en slechts in Hem kunnen de gelovigen absoluut vertrouwen stellen.

Op deze Dag van bijzonder gebed voor roepingen heb ik met name de gewijde ambtsdragers aangespoord, zodat zij zich, gestimuleerd door het Jaar van de Priester, verbonden voelen "tot een intenser en scherpzinniger evangelisch getuigenis in de wereld van vandaag". Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de priesters bij het begin van het "Jaar van de priester" bij gelegenheid van de 150e "dies natalis" van Johannes Maria Vianney (16 juni 2009), 1 Bedenkt dat de priester "het verlossingswerk op aarde voortzet"; gaat "met genoegen naar de tabernakel"; geeft uzelf "met een strenge ascese volledig aan uw eigen roeping en zending"; weest beschikbaar om te luisteren en te vergeven; vormt de mensen die u zijn toevertrouwd op christelijke wijze; cultiveert ijverig de "priesterlijke broederlijkheid" Vgl. Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de priesters bij het begin van het "Jaar van de priester" bij gelegenheid van de 150e "dies natalis" van Johannes Maria Vianney (16 juni 2009), 3.7.10.11.13 Neemt een voorbeeld aan wijze en ijverige herders, zoals de heilige Gregorius van Nazianze deed, die aan zijn broederlijke vriend en bisschop Basilius schreef: "Leer ons uw liefde voor de schapen, uw bezorgdheid en uw begripsvermogen, uw waakzaamheid..., de gestrengheid in de zoetheid, de rust en zachtmoedigheid in de bezigheid..., de strijd ter verdediging van de kudde, de overwinningen... behaald in Christus» H. Gregorius van Nazianze, Orationes. IX, 5: PG 35, 825ab

Ik betuig mijn dankbaarheid aan alle aanwezigen en aan hen die mijn bediening als opvolger van Petrus met gebed en genegenheid ondersteunen, en over allen roep ik de hemelse bescherming af van de Maagd Maria, tot wie we ons nu in gebed wenden.

Ná het bidden van het "Regina Caeli"
(In het Italiaans)

Vanmorgen zijn respectievelijk in Rome en Barcelona twee priesters zalig verklaard: Angelo Paoli, karmeliet, en José Tous y Soler, kapucijn. Van de zalige Angelo Paoli, afkomstig uit Lunigiana, wiens leven zich tussen de 17e en 18e eeuw voltrok, ben ik verheugd te herinneren dat hij een apostel van de naastenliefde in Rome was, genaamd "vader van de armen". Hij zette zich in het bijzonder in voor de patiënten van het hospitaal San Giovanni en zorgde ook voor de revaliderenden. Zijn apostolaat putte kracht uit de Eucharistie en uit de devotie tot Onze Lieve Vrouw van de Karmel, evenals uit een intens leven van boetedoening. In het Jaar van de Priester houd ik graag zijn voorbeeld voor aan alle priesters, in het bijzonder aan degenen die tot de religieuze instituten van het actieve leven behoren.

(In het Spaans)

Op deze zondag genaamd de Goede Herder, waarop de Kerk de Gebedsdag voor Roepingen viert, vond in Barcelona de zaligverklaring plaats van de kapucijner priester José Tous y Soler, stichter van de Kapucijnenzusters van de Moeder van de Goddelijke Herder. Ondanks talloze beproevingen en moeilijkheden, gaf hij nooit toe aan bitterheid of wrok. Hij viel op door zijn voortreffelijke naastenliefde en zijn vermogen om de tekortkomingen van anderen te verdragen en te begrijpen. Moge zijn voorbeeld en voorspraak allen en vooral de priesters helpen om trouw aan Christus te leven. Que el nou Beat Josep Tóus i Soler us beneeixi i us protegeixi. (Moge de nieuwe zalige Jozef Tous y Soler u zegenen en beschermen). Feliç diumenge (gelukkige zondag). Hartelijk dank en gelukkige zondag..

Document

Naam: HET GETUIGENIS INSPIREERT ROEPINGEN
4e Zondag van Pasen (Jaar C)
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 11 juli 2010
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Bewerkt: 6 oktober 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test