• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ALLE GEDOOPTEN ZIJN MISSIONARISSEN VAN CHRISTUS
14e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Het Evangelie van vandaag Vgl. Lc. 10, 1-12.17-20 presenteert Jezus die tweeënzeventig volgelingen uitzendt naar de dorpen waar Hij naartoe gaat, zodat ze de omgeving voorbereiden. Dit is een eigenaardigheid van de evangelist heilige Lucas die benadrukt dat de zending niet voorbehouden is aan de twaalf Apostelen maar zich ook uitstrekt tot andere volgelingen. Jezus zegt inderdaad dat "de oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig" (Lc. 10, 2). Op Gods akker is er werk voor iedereen. Maar Christus beperkt zich niet tot het uitzenden: Hij geeft de missionarissen ook duidelijke en precieze gedragsregels. Allereerst stuurt Hij ze "twee aan twee" zodat ze elkaar helpen en getuigen van broederlijke liefde. Hij waarschuwt hen dat ze "als lammeren tussen wolven" zullen zijn, dat wil zeggen dat ze ondanks alles vreedzaam moeten zijn en in alle situaties een vredesboodschap moeten uitdragen; zij zullen geen tas of geld meenemen om zo te leven van wat de Voorzienigheid hen biedt. Zij zullen de zieken genezen als teken van Gods barmhartigheid; ze zullen vertrekken waar ze zijn afgewezen, en zich beperken tot een waarschuwing over de verantwoordelijkheid van het verwerpen van het koninkrijk Gods. Heilige Lucas benadrukt het enthousiasme van de leerlingen om de vruchten van de zending, en citeert deze mooie woorden van Jezus: "Toch moet ge u niet verheugen over het feit dat de duivels aan u onderworpen zijn, maar verheugt u omdat uw namen staan opgetekend in de hemel" (Lc. 10, 20). Moge dit Evangelie bij alle gedoopten het besef wekken dat zij missionarissen van Christus zijn, geroepen om met hun woorden en het getuigenis van hun leven de weg voor Hem te bereiden.

Het is vakantietijd en morgen vertrek ik naar Lorenzago di Cadore waar ik te gast zal zijn bij de bisschop van Treviso in het huis dat de eerbiedwaardige Johannes Paulus II al heeft verwelkomd. De berglucht zal me goed doen - hoop ik - en ik zal me vrijer kunnen wijden aan reflectie en gebed.

Ik wens allen, vooral degenen die de grootste behoefte voelen, dat ze vakantie kunnen nemen, de fysieke en geestelijke energie kunnen aanvullen en een gezond contact met de natuur kunnen hernieuwen. Vooral de berg roept de verheffing op van de geest naar de hoogten, naar de "hoge graad" van onze menselijkheid die het dagelijks leven helaas neigt te verlagen.

In dit verband wil ik herinneren aan de Vijfde Bedevaart van jongeren naar het Adamello-kruis, waarheen de Heilige Vader Johannes Paulus II twee maal ging. De bedevaart vond plaats tijdens deze dagen en heeft net zijn hoogtepunt bereikt met de Heilige Mis, die op ongeveer drieduizend meter boven de zeespiegel wordt gevierd. Terwijl ik de aartsbisschop van Trente en de secretaris-generaal van de Italiaanse bisschoppenconferentie begroet, evenals de autoriteiten van Trentino, hernieuw ik de uitnodiging aan alle jonge Italianen voor 1 en 2 september in Loreto.

Moge de Maagd Maria ons altijd beschermen, zowel in de zending als in de welverdiende rust, zodat we ons werk in de wijngaard van de Heer met vreugde en vruchten kunnen uitvoeren.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

{in het Spaans}

Ik begroet met genegenheid de Spaanssprekende pelgrims die hier aanwezig zijn en degenen die deelnemen aan dit Mariagebed via de radio en televisie. Morgen begint mijn vakantieperiode. Mogen uw dagen van welverdiende rust ook een gunstig moment zijn om God te loven en zijn koninkrijk te verkondigen, zoals het Evangelie van vandaag aanmoedigt. De vrede zij met u! Gezegende zomer!

{...}

Document

Naam: ALLE GEDOOPTEN ZIJN MISSIONARISSEN VAN CHRISTUS
14e Zondag door het Jaar (Jaar C) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 juli 2007
Copyrights: © 2007, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2022, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 juli 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test