• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als in de zware crisis, welke Frankrijk doormaakt, allen zonder uitzondering, die met inspanning van al hun krachten het hoogste goed van hun vaderland willen verdedigen, verbonden met ons, met hun bisschopen en met elkander - zo gelijk het moet zullen werken voor de godsdienst, dan behoeft men niet alleen niet te wanhopen aan het behoud der Kerk van Frankrijk, maar dan mag men hopen, dat ze weldra zal herrijzen tot haar vroegere waardigheid en voorspoed. Wij voor ons twijfelen er niet in het minst aan, of ze zullen aan onze voorschriften en verlangens volkomen voldoen. Intussen zullen we met vurige ijver alles doen om u de hulp der goddelijke goedheid te verkrijgen, vertrouwend op de bescherming der onbevlekte Maagd Maria.

Document

Naam: GRAVISSIMO OFFICII MUNERE
Een zeer ernstige plicht van ons ambt
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 10 augustus 1906
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0752 p. 60-67, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 21 juni 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test