• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
GRAVISSIMO OFFICII MUNERE
Een zeer ernstige plicht van ons ambt
3  -  Ook de door anderen voorgestelde genootschappen worden voor ongeoorloofd verklaard

3 - Ook de door anderen voorgestelde genootschappen worden voor ongeoorloofd verklaard

Na echter die genootschappen, die onze gewetensplicht ons verbiedt goed te keuren, ter zijde gesteld te hebben, kan het praktisch lijken te onderzoeken, of het geoorloofd is, in plaats daarvan een ander soort van genootschappen op te richten, dat tegelijk volgens de wet en volgens het kerkelijk recht is, en op die wijze de Franse katholieken te vrijwaren voor de zeer ernstige moeilijkheden, die hen bedreigen.
Ongetwijfeld, niets bekommert, niets beangstigt ons meer dan die moeilijkheden. En mocht er, zo al geen gunstige, toch maar enige hoop bestaan om het zonder schending van Gods rechten te kunnen beproeven en aldus onze beminde kinderen van de vrees voor zulke zware rampen te bevrijden. Maar omdat, zolang de wet blijft wat ze is, zulk een hoop in het geheel niet bestaat, verklaren we, dat het niet geoorloofd is, een proef te nemen met die andere soort van genootschappen, zolang het niet op wettige en zekere wijze zal vaststaan, dat de goddelijke inrichting der Kerk, de onveranderlijke rechten van de paus en de bisschoppen, hun zeggingsmacht over de voor de Kerk nodige goederen, vooral de kerkgebouwen, door middel der genoemde genootschappen altijd ten volle onaangetast en gegarandeerd zullen zijn. Het tegendeel kunnen we niet willen, zonder de heiligheid van onze plicht te verraden en de ondergang der Franse Kerk te veroorzaken.

Document

Naam: GRAVISSIMO OFFICII MUNERE
Een zeer ernstige plicht van ons ambt
Soort: H. Paus Pius X - Encycliek
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 10 augustus 1906
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0752 p. 60-67, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: F.A.J. van Nimwegen C.ss.R.
Bewerkt: 21 juni 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test