• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI.: RESCRIPT VAN PAUS FRANCISCUS OVER REGELINGEN IN AFWIJKING VAN CAN. 588 §2 CIC

De Heilige Vader Franciscus heeft tijdens de audiëntie van 11 februari jl., verleend aan ondergetekenden de kardinaal prefect en de aartsbisschoppelijk secretaris, aan de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven de bevoegdheid verleend om naar eigen goeddunken en in individuele gevallen toe te staan dat aan leden, die niet priester gewijd zijn, het ambt van hogere bestuurder wordt verleend in priesterlijke Instituten van religieuzen van pauselijk recht dan wel Sociëteiten van Apostolisch priesterlijk Leven van pauselijk recht in de Latijnse Kerk en van haar afhankelijken dit in afwijking van can. Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
en van het eigen recht van het Instituut van het Godgewijde Leven of de Sociëteit van het Apostolische Leven, niettegenstaande Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
.

Een lid, dat niet tot priester gewijd is, van een Instituut van het Gewijde Leven of Sociëteit van het Apostolisch Leven van pauselijk recht wordt door de hoogste bestuurder, met instemming van zijn raad, tot plaatselijke overste benoemd.

Een lid, die niet tot priester gewijd is, van een Instituut van Gewijd Leven of van een Clericale Sociëteit van Apostolisch Leven van pauselijk recht wordt tot hoogste bestuurder benoemd, nadat hij op verzoek van de hoogste bestuurder, met toestemming van zijn raad, een schriftelijke machtiging van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven heeft verkregen.

De lid, die niet tot priester gewijd is, van een Instituut van Gewijd Leven of van een klerikale Sociëteit van Apostolisch Leven van pauselijk recht, die gekozen wordt tot hoogste bestuurder of hogere overste, volgens de procedure die het eigen recht voorziet, moet bevestigd worden via een schriftelijke toestemming van de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven.

In de in §§ 2-3 bedoelde gevallen behoudt de Congregatie voor de Instituten van het Gewijde Leven en de Sociëteiten van het Apostolisch Leven zich het recht voor de specifieke situatie en de door de hoogste bestuurder of het generaal kapittel aangevoerde redenen te beoordelen.

De Heilige Vader heeft ook opdracht gegeven tot publicatie van dit Rescript in L'Osservatore Romano, en vervolgens in het officiële commentaar van de Acta Apostolicae Sedis, en dat het vandaag van kracht wordt.

Van het Vaticaan, 18 mei 2022

João Braz Kard. de Aviz
Prefect

José Rodríguez Carballo, O.F.M.
Aartsbisschop, secretaris

Document

Naam: RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI.: RESCRIPT VAN PAUS FRANCISCUS OVER REGELINGEN IN AFWIJKING VAN CAN. 588 §2 CIC
Soort: Paus Franciscus - Rescript
Auteur: João Kard. Bráz de Aviz
Datum: 18 mei 2022
Copyrights: © 2022, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk
Werkvertaling uit het Italiaans: redactie
Aan deze werkvertaling kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test