• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NA PUBLICATIE VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE PRAEDICATE EVANGELIUM
Betreffende de oprichting van de Interdisciplinaire Commissie voor de herziening van het Algemeen Reglement van de Romeinse Curie

Op 19 maart 2022 werd de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
Praedicate Evangelium
Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
(19 maart 2022)
over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld gepubliceerd. De inwerkingtreding ervan op 5 juni a.s. vereist ook een herziening van het thans geldende Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
Rescriptum ex audientii: Regolamento Generale del Curia Romana
Algemeen Reglement voor de Romeinse Curie (4 februari 1992)
Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld, Praedicate Evangelium (19 mrt 2022), 43. art. 43, § 1, zodat dit niet alleen overeenstemt met de Normen, maar ook met de Beginselen die aan de tekst van Apostolische Constitutie ten grondslag liggen. De nieuwe regels moeten ook de arbeidsverhoudingen in de Romeinse Curie en het beheer daarvan duurzamer en efficiënter maken, en de juiste criteria bieden voor het opstellen van de Ordines servandi, waarover iedere curiale instelling en ieder bureau moet beschikken. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld, Praedicate Evangelium (19 mrt 2022), 43. art. 43, § 2

Daartoe

Ik benoem

een Interdicasteriële Commissie bestaande uit:

* H.E.R. Monseigneur Filippo IANNONE, O. Carm., voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interpretatie van Wetsteksten, voorzitter;

* Aartsbisschop Edgar PEÑA PARRA, Substituut voor Algemene Zaken van het Staatsecretariaat;

* Zijne Excellentie Mgr. Nunzio GALANTINO, Voorzitter van het Bestuur van het Administratie voor het Patrimonium van de Apostolische Stoel;

* H.E.R. Mgr. Marco MELLINO, secretaris;

* Eerwaarde P. Juan Antonio GUERRERO ALVES, S.J., Prefect van het Secretariaat voor de Economie;

* Prof. Gr. Uff. Vincenzo BUONOMO, Rector van de Pauselijke Lateraanse Universiteit.

Het heeft de taak om:

 1. het Raad voor de Openbare Aangelegenheden - Staatssecretariaat
  Rescriptum ex audientii: Regolamento Generale del Curia Romana
  Algemeen Reglement voor de Romeinse Curie (4 februari 1992)
  aan te passen aan de Apostolische Constitutie Paus Franciscus - Apostolische Constitutie
  Praedicate Evangelium
  Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld
  (19 maart 2022)
  , en daarin de wijzigingen aan te brengen die nodig worden geacht om het meer in overeenstemming te brengen met de huidige behoeften van de Romeinse Curie;
 2. advies uit te brengen over de Ordines servandi en/of Statuten van de Curiale Instituten, Bureaus en Instellingen verbonden aan de Heilige Stoel, opgesteld overeenkomstig de nieuwe Algemene Reglementen. De Commissie zal passende suggesties doen voor de redactie van de teksten, zodat er samenhang is tussen de teksten en de regels en procedures voor de toekomstige bijwerking ervan.

De Commissie zal een beroep doen op de medewerking van deskundigen en ambtenaren van de Romeinse Curie die over deskundigheid en ervaring beschikken.

Het Algemeen Reglement en de Ordines servandi en/of Statuten zullen ter goedkeuring aan de Romeinse Paus worden voorgelegd. Vgl. Paus Franciscus, Apostolische Constitutie, Het Evangelie verkondigen - Over de Romeinse Curie en haar dienst aan de Kerk in de wereld, Praedicate Evangelium (19 mrt 2022), 43.

Met de goedkeuring van bovengenoemde normatieve maatregelen zal de Commissie haar werkzaamheden beëindigen.

Van het Vaticaan, 12 april 2022, de tiende van mijn pontificaat

FRANCISCUS

Document

Naam: NA PUBLICATIE VAN DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE PRAEDICATE EVANGELIUM
Betreffende de oprichting van de Interdisciplinaire Commissie voor de herziening van het Algemeen Reglement van de Romeinse Curie
Soort: Paus Franciscus - Chirograaf
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 12 april 2022
Copyrights: © 2022, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vertaling: redactie
Bewerkt: 6 mei 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test