• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WAT BETEKENT “ZALVING”?
15e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Gemelli ziekenhuis, Rome

Dierbare broeders en zusters, goeie dag!

Ik verheug mij op de zondagse Angelusafspraak te kunnen zijn, ook al gebeurt het vanuit de polykliniek Gemelli. Ik dank u allen: ik heb uw nabijheid gevoeld en de steun van uw gebed. Van harte bedankt!

Het Evangelie dat vandaag in de liturgie gelezen wordt, vertelt dat de leerlingen van Jezus, die door Hem uitgezonden zijn, “veel zieken met olie zalfden en hen genazen”. Vgl. Mc. 6, 13 Deze “olie” doet ons ook denken aan het sacrament van de ziekenzalving, dat geest en lichaam sterkt.

Maar deze “olie” is ook het luisteren, de nabijheid, de toewijding, de tederheid van degene die zich over een zieke ontfermt: het is als een streling waardoor men zich beter voelt, die de pijn verzacht en verlicht. Wij hebben vroeg of laat allemaal deze “zalving” van nabijheid en tederheid nodig en wij kunnen ze allemaal aan iemand anders geven door een bezoek, een telefoontje, een uitgestoken hand aan wie hulp nodig heeft. Herinneren wij ons dat nabijheid aan zieken, één van de dingen is die ons bij het laatste oordeel (Mt. 25) zullen gevraagd worden.

In deze dagen van hospitalisatie, heb ik nogmaals de ervaring opgedaan van het belang van een goede gezondheidszorg, die zoals in Italië en andere landen voor iedereen toegankelijk is. Gratuite gezondheidszorg die een goede dienst verzekert en voor iedereen toegankelijk is. Deze waardevolle zaak mag niet verloren gaan maar moet bewaard worden! En daarvoor moeten wij ons allemaal inzetten, want het dient voor iedereen en vraagt ieders bijdrage.

Zelfs in de Kerk gebeurt het soms dat een gezondheidsinstelling door slecht bestuur, economisch niet goed draait en de eerste gedachte die dan opkomt, is ze te verkopen. Maar de roeping in de Kerk is niet geld te hebben, maar dienst te verlenen, en dienstverlening is altijd gratuit. Vergeet dat niet: gratuite instellingen behouden.

Ik houd eraan mijn dank en mijn aanmoediging te uiten aan de dokters en alle mensen in het medisch beroep en aan het personeel van dit ziekenhuis en andere ziekenhuizen. Zij werken zo hard! En bidden wij voor alle zieken! Dit zijn enkele zieke vriendjes … Waarom lijden kinderen? Waarom kinderen lijden is een vraag die het hart raakt. Hen met gebed begeleiden en bidden voor de zieken, vooral als zij zich in de moeilijkste situaties bevinden: moge niemand alleen gelaten worden, moge iedereen de zalving van het luisteren ontvangen, van de nabijheid, tederheid en zorgverlening. Vragen wij dat op voorspraak van Maria onze Moeder, Gezondheid van de zieken.

Document

Naam: WAT BETEKENT “ZALVING”?
15e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Gemelli ziekenhuis, Rome
Soort: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 11 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test