• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Jezus, barmhartigheid van de Vader

De grootste getuige van de barmhartige liefde van de Vader voor de zieken is zijn enige Zoon. Hoe dikwijls spreken de Evangelies ons over de ontmoetingen van Jezus met mensen die door allerlei ziekten getroffen zijn. Hij “trok rond door geheel Galilea, terwijl Hij als leraar optrad in hun synagogen, de Blijde Boodschap verkondigde van het Koninkrijk en alle ziekten en alle kwalen onder het volk genas” (Mt. 4, 23). Wij kunnen ons de vraag stellen: waarom deze bijzondere aandacht van Jezus voor zieken, zodanig dat dit zelfs het belangrijkste wordt binnen de zending van de apostelen, die door de Meester uitgezonden worden om het Evangelie te verkondigen en zieken te genezen? Vgl. Lc. 9, 2

Een denker van de 20e eeuw suggereert ons een reden: “Pijn isoleert op een absolute manier en uit dit absoluut isolement ontstaat de oproep aan de ander, het aanroepen van de ander”. E. Lévinas, « Une éthique de la souffrance », in Souffrances. Corps et âme, épreuves partagées, a cura di J.-M. von Kaenel, Autrement, Paris 1994, pp. 133-135. Wanneer iemand in zijn eigen lichaam kwetsbaarheid en leed ervaart door ziekte, bezwaart het zijn hart, neemt de angst toe, vermenigvuldigen de vragen zich, en wordt de vraag naar zingeving door wat er gebeurt, urgenter. Hoe kunnen we in dit verband de vele zieken vergeten die in deze pandemie, in de eenzaamheid van de intensieve zorgen het laatste deel van hun leven hebben doorgebracht, zeker geholpen door edelmoedige zorgverleners, maar ver van de affectie van degenen die hun het meest dierbaar zijn en het belangrijkst in hun leven op aarde? Vandaar het belang om getuigen van Gods liefde bij zich te hebben, die naar het voorbeeld van Jezus - de barmhartigheid van de Vader-, de olie van de troost en de wijn van de hoop uitgieten over de wonden van de zieken. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Editio typica tertio emendata 2002/2008, Missale Romanum (6 okt 2008). Prefatie VIII, Jezus goede Samaritaan

Document

Naam: “WEEST BARMHARTIG, ZOALS UW VADER BARMHARTIG IS” (LC 6, 36)
OP DE WEG VAN DE LIEFDE BIJ DE MENS BLIJVEN DIE LIJDT

30e Wereldziekendag (11 febr. 2022)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 10 december 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 10 januari 2022

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test