• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Geachte broeders in het Bisschops- en priesterambt, geachte dames en heren,

U allen wil ik bij gelegenheid van de algemene vergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven alsmede voor het zojuist begonnen internationale congres over het thema "De menselijke embryo in de fase van de pre-implantatie" mijn eerbiedwaardige en hartelijke groet uitspreken. In het bijzonder wil ik de president van de Pauselijke Raad voor het Pastoraat in de Gezondheidszorg, Kardinaal Javier Lozano Barragán, alsmede de president van de Pauselijke Academie voor het Leven, monseigneur Elio Sgreccia, begroeten, die ik voor de vriendelijke woorden dank, waarmee hij op het bijzondere belang van de thema's gewezen heeft, die bij deze gelegenheid behandeld zullen worden. Het voor uw vergadering gekozen onderwerp van onderzoek "De menselijke embryo in de fase van de pre-implantatie", dus in de eerste dagen, die volgen op de ontvangenis, is een vraag, die heden ten dage van groot belang is - aan de ene kant vanwege de duidelijke gevolgen voor de filosofisch-antropologische en ethische reflectie en aan de andere kant vanwege de toepassingsmogelijkheden in de biomedische - en rechtswetenschappen.

Document

Naam: DE MENSELIJKE EMBRYO IN DE FASE VAN DE PRE-IMPLANTATIE
Tot het congres van de Pauselijke Academie voor het Leven
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 27 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test