• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
schreef de Dienaar Gods Johannes Paulus II dat "het sacrament van het Huwelijk, (...) maakt de christelijke echtgenoten en ouders tot getuigen van Christus 'tot het uiteinde der aarde', tot ware 'missionarissen' van de liefde en van het leven" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 54 Deze missie moet zowel binnen het gezin worden gerealiseerd - vooral door de wederzijdse dienstbaarheid en de opvoeding van kinderen - als daarbuiten, aangezien de huisgemeenschap geroepen is om een teken te zijn van de liefde die God voor iedereen heeft. Het christelijk gezin kan deze missie alleen vervullen als het rekent op de hulp van de goddelijke genade. Daarom is het noodzakelijk om te bidden zonder ooit moe te worden en te volharden in de dagelijkse inspanning om de verplichtingen na te komen die op de dag van het huwelijk zijn aangegaan. Over alle gezinnen, vooral over die die moeilijkheden ondervinden, roep ik de moederlijke bescherming aan van de Maagd en haar echtgenoot heilige Jozef. Maria, Koningin van het gezin, bid voor ons.

Document

Naam: TEGENWOORDIG IS HET GETUIGENIS VAN CHRISTELIJKE ECHTGENOTEN BIJZONDER NOODZAKELIJK
27e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 oktober 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test