• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TEGENWOORDIG IS HET GETUIGENIS VAN CHRISTELIJKE ECHTGENOTEN BIJZONDER NOODZAKELIJK
27e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Deze zondag houdt het Evangelie (Mc. 10, 2-16) ons de woorden van Jezus voor over het huwelijk. Aan degene die vroeg of het geoorloofd was voor de man om zijn vrouw weg te zenden zoals voorzien in een voorschrift van de wet van Mozes Vgl. Deut. 24, 1 , antwoordt Hij dat dat een concessie was van Mozes om de "hardheid van het hart", terwijl de waarheid van het huwelijk terugging op "in het begin bij de schepping", heeft "God - zoals het staat geschreven in het boek Genesis - hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en deze twee zullen een vlees worden." (Mc. 10, 6-7). Vgl. Gen. 1, 27 Vgl. Gen. 2, 24 En Jezus voegde eraan toe: "Zo zijn zij dus niet langer twee, een vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden" (Mc. 10, 8-9). Dit is Gods oorspronkelijke project, zoals het Tweede Vaticaans Concilie ook in herinnering bracht in de constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
: "De diepe levens- en liefdesgemeenschap van de gehuwden, die door de Schepper is ingesteld en waaraan Hij eigen wetten heeft gegeven, komt tot stand door het huwelijksverbond ... God zelf is de maker van het huwelijk". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 48

Mijn gedachten gaan uit naar alle christelijke echtgenoten: samen met hen dank ik de Heer voor de gave van het sacrament van het Huwelijk, en ik spoor hen aan om trouw te blijven aan hun roeping in alle levensfasen, "in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid", zoals zij beloofden in de sacramentele ritus. Mogen de christelijke echtgenoten, zich bewust van de ontvangen genade, een gezin stichten dat openstaat voor het leven en in staat is om samen de vele en complexe uitdagingen van onze tijd aan te gaan. Tegenwoordig is uw getuigenis bijzonder nodig. Er zijn gezinnen nodig die zich niet laten meeslepen door moderne culturele stromingen geïnspireerd door hedonisme en relativisme, en die veeleer bereid zijn hun missie in de Kerk en samenleving met edelmoedige toewijding te vervullen.

In de apostolische exhortatie H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
schreef de Dienaar Gods Johannes Paulus II dat "het sacrament van het Huwelijk, (...) maakt de christelijke echtgenoten en ouders tot getuigen van Christus 'tot het uiteinde der aarde', tot ware 'missionarissen' van de liefde en van het leven" Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 54 Deze missie moet zowel binnen het gezin worden gerealiseerd - vooral door de wederzijdse dienstbaarheid en de opvoeding van kinderen - als daarbuiten, aangezien de huisgemeenschap geroepen is om een teken te zijn van de liefde die God voor iedereen heeft. Het christelijk gezin kan deze missie alleen vervullen als het rekent op de hulp van de goddelijke genade. Daarom is het noodzakelijk om te bidden zonder ooit moe te worden en te volharden in de dagelijkse inspanning om de verplichtingen na te komen die op de dag van het huwelijk zijn aangegaan. Over alle gezinnen, vooral over die die moeilijkheden ondervinden, roep ik de moederlijke bescherming aan van de Maagd en haar echtgenoot heilige Jozef. Maria, Koningin van het gezin, bid voor ons.

Ná het bidden van het Angelus

Ik begroet met genegenheid de meer dan 350 jonge "missionarissen", die behoren tot parochies, verenigingen, bewegingen en gemeenschappen van het bisdom Rome, die de afgelopen dagen, samen met enkele priesters, religieuzen en seminaristen de derde editie realiseerden van de "missie van jongeren tot jongeren", getiteld "Jezus in het midden". Beste vrienden, ik feliciteer u met uw vreugdevolle inzet om het Evangelie te verkondigen in de straten en pleinen, in de scholen en ziekenhuizen, evenals in de uitgaansgelegenheden van de jonge Romeinen. Ik moedig u aan om deze missionaire stijl in het dagelijks leven te handhaven en altijd gebruik te maken van diocesane vormingsinitiatieven.

{...}

(In het Spaans)

Ik groet van harte de Spaanssprekende pelgrims, in het bijzonder de parochianen van de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten in Granada. Ik herhaal de uitnodiging om ook met het gezin de heilige Rozenkrans te bidden, zodat de moederlijke voorspraak van de Maagd Maria de echtgenoten kan helpen om trouw hun huwelijksbelofte te beleven en de eenheid in alle gezinnen te versterken. Gezegende zondag!

{...}

Document

Naam: TEGENWOORDIG IS HET GETUIGENIS VAN CHRISTELIJKE ECHTGENOTEN BIJZONDER NOODZAKELIJK
27e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 8 oktober 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test