• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

PAUS FRANCISCUS, ST. PAULUS EN DE TORAH
Antwoorden op reacties van Rabbijnen op een catechese van de Paus

J20/2021/e

Rabbi Rassin Arussi
C/o 5 Ohaliav Street
JERUSALEM 9446778 ISRAEL

Geachte rabbijn Aroussi,

Ik schrijf in antwoord op uw brief van 12 augustus 2021 ...

J21/2021/e

Rabbi David Fox Sandmel
C/o 45 Eastern Promenade 10
PORTLAND (ME) 04101 USA

Geachte rabbijn Sandmel,

Ik schrijf in antwoord op uw brief van 24 augustus 2021 ...

... waarin u verwijst naar de Paus Franciscus - Audiëntie
Brief aan de Galaten 4. - De Wet van Mozes
Catechesereeks over de Brief aan de Galaten - Aula Paulus VI
(11 augustus 2021)
waarin hij reflecteerde op de brief van Paulus aan de Galaten (Gal. 3, 19.21-22). Het spijt mij dat ik niet onmiddellijk kon antwoorden, omdat ik eerst de paus zelf wilde raadplegen, die mij heeft opgedragen op uw brief te antwoorden.

In de Paus Franciscus - Audiëntie
Brief aan de Galaten 4. - De Wet van Mozes
Catechesereeks over de Brief aan de Galaten - Aula Paulus VI
(11 augustus 2021)
van de Heilige Vader wordt de Torah niet gedevalueerd, want hij bevestigt uitdrukkelijk dat Paulus niet gekant was tegen de Mozaïsche wet: inderdaad, Paulus nam deze wet in acht, benadrukte de goddelijke oorsprong ervan en kende haar een rol toe in de heilsgeschiedenis. De zinsnede "De wet geeft geen leven, zij biedt niet de vervulling van de belofte" Vgl. Paus Franciscus, Audiëntie, Catechesereeks over de Brief aan de Galaten - Aula Paulus VI, Brief aan de Galaten 4. - De Wet van Mozes (11 aug 2021), 3  moet niet uit zijn context worden geëxtrapoleerd, maar moet worden gezien binnen het algemene kader van de Paulinische theologie. De blijvende christelijke overtuiging is dat Jezus Christus de nieuwe weg tot redding is. Dit betekent echter niet dat de Torah wordt afgezwakt of niet langer wordt erkend als de "weg van het heil voor de Joden". In een Paus Franciscus - Toespraak
Tot de leden van de International Council of Christians and Jews
Sala Celemtina (30 juni 2015)
, bevestigde paus Franciscus: "De christelijke belijdenissen vinden hun eenheid in Christus; het Jodendom vindt zijn eenheid in de Torah. Christenen geloven dat Jezus Christus het Woord van God is dat vlees is geworden in de wereld; voor Joden is het Woord van God bovenal aanwezig in de Torah. Beide geloofstradities vinden hun grondslag in de ene God, de God van het Verbond, die zich openbaart door zijn Woord".

In zijn Paus Franciscus - Audiëntie
Brief aan de Galaten 4. - De Wet van Mozes
Catechesereeks over de Brief aan de Galaten - Aula Paulus VI
(11 augustus 2021)
rept de Heilige Vader met geen woord over het moderne Jodendom; de toespraak is een reflectie over de Paulinische theologie binnen de historische context van een bepaald tijdperk. Het feit dat de Torah van cruciaal belang is voor het moderne Jodendom wordt op geen enkele wijze in twijfel getrokken.

Rekening houdend met de positieve affirmaties die paus Franciscus voortdurend over het Jodendom uitspreekt, kan geenszins worden verondersteld dat hij terugkeert naar een zogenaamde "leer van de minachting". Paus Franciscus respecteert de fundamenten van het Jodendom ten volle en streeft er steeds naar de vriendschapsbanden tussen de twee geloofstradities te verdiepen. In dit verband is paus Franciscus het eens met de inhoud van het Joodse document "Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Tussen Jeruzalem en Rome
Gemeenschappelijke verklaring van de Grootrabbinaat van Israël en Pauselijke Commissie voor de religieuze betrekkingen met de Joden (14 november 2017)
", dat in 2017 werd gepubliceerd over de relatie tussen het Jodendom en het Christendom, waarin werd gesteld: "De leerstellige verschillen zijn essentieel en kunnen niet worden besproken of onderhandeld; hun betekenis en belang behoren aan de internationale beraadslagingen van de respectieve geloofsgemeenschappen ... De verschillen in doctrines staan en mogen echter niet in de weg staan van onze vreedzame samenwerking voor de verbetering van onze gemeenschappelijke wereld en het leven van de kinderen van Noach".

Ik vertrouw erop dat dit antwoord de theologische achtergrond van de woorden van de Heilige Vader verduidelijkt. Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Kurt Kardinaal Koch
Voorzitter

 

Document

Naam: PAUS FRANCISCUS, ST. PAULUS EN DE TORAH
Antwoorden op reacties van Rabbijnen op een catechese van de Paus
Soort: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen - Commissie voor religieuze betrekkingen met de Joden
Auteur: Kurt Kardinaal Koch
Datum: 3 september 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Engels: redactie
Bewerkt: 11 september 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test