• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Dierbare broeders en zusters,

Een groet aan u die deelneemt aan het virtueel continentaal Congres van het Religieuze Leven, bijeengeroepen door CLAR, over het thema: “Naar een intercongregationeel, intercultureel en rondtrekkend religieus leven”.

Dank u voor uw deelname. Ik herhaal nogmaals hoe belangrijk de uitdaging van de inculturatie van het geloof is voor het godgewijde leven. Hoeveel goed kan het doen de eenheid te ontdekken die geen uniformiteit is, maar een veelvormige harmonie Vgl. Paus Franciscus, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de verkondiging van het Evangelie in de wereld van vandaag - Naar aanleiding van de Bisschoppensynode 2012 over de nieuwe evangelisatie, Evangelii Gaudium (24 nov 2013), 220,en vergeten wij niet dat het de Heilige Geest is die deze harmonie schept. Een veelvormige harmonie die de verschillen integreert en de eigenheden valoriseert, in een geest van gezonde en open interculturaliteit.

Document

Naam: NAAR EEN INTERCONGREGATIONEEL, INTERCULTUREEL EN RONDTREKKEND RELIGIEUS LEVEN
Tot het Congres van het Religieuze Leven in Latijns Amerika en de Caraïben (CLAR)
Soort: Paus Franciscus - Boodschap
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 13 augustus 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Frans (zenit.org): maranatha-gemeenschap; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 18 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test