• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Het Tweede Vaticaans Concilie, wanneer het de katholiciteit van het Volk van God beschrijft, herinnert eraan dat "binnen de kerkgemeenschap op legitieme wijze particuliere kerken bestaan die hun eigen tradities genieten, waarbij het primaatschap van Petrus' zetel, die de universele Kerk leidt, ongeroerd blijft. Dat primaatschap zit de universele vergadering van de naastenliefde voor en beschermt de legitieme verschillen, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de verschillen de eenheid dienen in plaats van deze te schaden." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 13 Terwijl ik, in de uitoefening van mijn ambt ten dienste van de eenheid, de beslissing op mij neem om de door mijn voorgangers verleende faculteit op te heffen, vraag ik u deze last met mij te delen als een vorm van deelname aan de zorg voor de gehele Kerk. In het Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
wilde ik bevestigen dat het aan de bisschop is, als moderator, promotor en hoeder van het liturgische leven in de Kerk, waarvan zij het eenheidsbeginsel is, om de liturgische vieringen te reguleren. Daarom is het aan u, als plaatselijke Ordinarissen, om in uw Kerken het gebruik van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
toe te staan, met toepassing van de normen van het onderhavige Paus Franciscus - Motu Proprio
Traditionis Custodes
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(16 juli 2021)
. Bovenal is het uw verantwoordelijkheid om te werken aan de terugkeer naar een unitaire vorm van viering, waarbij u per geval de realiteit van de groepen die dit vieren met dit Missale Romanum verifieert.

De aanwijzingen over de gang van zaken in de bisdommen worden hoofdzakelijk gedicteerd door twee principes: aan de ene kant, in het welzijn voorzien van degenen die geworteld zijn in de vorige vorm van viering en tijd nodig hebben om terug te keren naar de Romeinse ritus die werd uitgevaardigd door de heilige Paulus VI en Johannes Paulus II; anderzijds om de oprichting van nieuwe persoonlijke parochies te staken, die meer verband houden met het verlangen en de wil van individuele priesters dan met de werkelijke behoefte van het 'heilige Volk Gods'.

Paus Franciscus 'concelebreert' zonder stola en kazuifel in de Il Gesu, tijdens de herdenking van 400 jaar heiligverklaring van de H. Ignatius van Loyola
Paus Franciscus 'concelebreert' zonder stola en kazuifel in de Il Gesu, tijdens de herdenking van 400 jaar heiligverklaring van de H. Ignatius van Loyola.

Tegelijkertijd vraag ik u ervoor zorg te dragen dat elke liturgie wordt gevierd met toeleg en trouw aan de liturgische boeken die na het Tweede Vaticaans Concilie zijn uitgevaardigd, zonder het excentrieke dat gemakkelijk ontaardt in misbruik. In deze trouw aan de voorschriften van het Missaal en aan de liturgische boeken, die de door het Tweede Vaticaans Concilie gewenste liturgische hervorming weerspiegelen, moeten seminaristen en nieuwe priesters worden opgeleid.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 maart 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test