• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Beminde broeders in het bisschopsambt, Sacrosanctum Concilium legde uit dat het "sacrament van de eenheid" van de Kerk zó is omdat het "een heilig volk is, bijeen gebracht en geordend onder leiding van de bisschoppen." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 6 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Lumen Gentium
Over de Kerk
(21 november 1964)
herinnert zowel dat de bisschop van Rome "het eeuwige en zichtbare beginsel en fundament is van de eenheid van zowel de bisschoppen als de menigte van de gelovigen", alsook dat u bent "het beginsel en het zichtbare fundament van eenheid in uw particuliere kerken waarin en op basis waarvan de katholieke Kerk wordt gevormd." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 23

In antwoord op uw verzoeken, neem ik het vaste besluit om alle normen, instructies, concessies en gebruiken voorafgaand aan het huidige Motu Proprio in te trekken en de liturgische boeken die zijn uitgevaardigd door de heilige Pausen Paulus VI en Johannes Paulus II, in overeenstemming met de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie, als enige uitdrukking te beschouwen van de lex orandi van de Romeinse Ritus. Ik ben getroost in deze beslissing door het feit dat de heilige Pius V na het Concilie van Trente ook alle riten heeft opgeheven die niet konden bogen op bewezen oudheid, door een enkel Missale Romanum vast te stellen voor de hele Latijnse Kerk. Vier eeuwen lang was dit Missale Romanum - afgekondigd door heilige Pius V - dus de voornaamste uitdrukking van de lex orandi van de Romeinse Ritus, die een verenigende functie in de Kerk vervulde. Zonder de waardigheid en grootsheid van die Ritus te willen tegenspreken, kwamen de bisschoppen bijeen in een oecumenisch concilie en riepen op tot hervorming ervan; hun bedoeling was dat de gelovigen "dit mysterie van het geloof niet als vervreemde en spraakloze toeschouwers bijwonen, maar, het goed begrijpend door de riten en gebeden, bewust, vroom en actief deelnemen aan de gewijde handeling." 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 48 De heilige Paulus VI, memorerend dat Pius XII al een begin had gemaakt met de aanpassing van het Romeins Missaal, verklaarde dat de herziening van het Romeins Missaal, uitgevoerd in het licht van de oudste liturgische bronnen, bedoeld was om de Kerk in staat te stellen in de verscheidenheid van talen, "hetzelfde gebed" aan te heffen om haar eenheid uit te drukken. Vgl. H. Paus Paulus VI, Apostolische Constitutie, ex Decr. Sacr. Oec. Conc. Vat. II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, ed. typica, Missale Romanum (3 apr 1969) Deze eenheid moet in de gehele Kerk van de Romeinse Ritus hersteld worden.

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 23 maart 2022

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test