• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling
Art. 3

De bisschop, in de bisdommen waarin tot nu toe een of meer groepen aanwezig zijn die volgens het Missaal van vóór de hervorming van 1970 celebreren, dient:

§ 1. vast te stellen dat deze groepen de geldigheid en legitimiteit van de liturgische hervorming, van de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie en van het Leergezag van de Pausen niet uitsluiten;

§ 2. een of meer plaatsen aan te wijzen waar de gelovigen die tot deze groepen behoren, kunnen samenkomen voor het celebreren van de Eucharistie (niet in de parochiekerken en zonder nieuwe personele parochies op te richten);

§ 3. de dagen vast te stellen op de aangegeven plaats waarop Eucharistievieringen zijn toegestaan, gebruikmakend van het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
door de heilige Johannes XXIII is gepromulgeerd. Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Decreet ter goedkeuring van zeven eucharistische prefaties voor de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus, Quo magis (22 feb 2020) Vgl. Congregatie voor de Geloofsleer, Decreet over de liturgische viering ter ere van heiligen in de forma extraordinaria van de Romeinse Ritus, Cum Sanctissima (22 feb 2020) Tijdens deze vieringen worden de Schriftlezingen verkondigd in de volkstaal, met gebruikmaking van de vertalingen van de Heilige Schrift voor liturgisch gebruik, goedgekeurd door de respectieve Bisschoppenconferenties;

§ 4. een priester aan te stellen die, als bisschoppelijk gedelegeerde, zorg draagt voor de celebratie en de pastorale zorg van genoemde groepen gelovigen. De priester moet geschikt zijn voor deze taak, bekwaam zijn in het gebruik van het Missale Romanum van vóór de hervorming van 1970, kennis van het Latijn hebben die hem in staat stelt de rubrieken en liturgische teksten volledig te begrijpen, en moet bezield zijn van een levendige pastorale liefde en begrip voor kerkelijke gemeenschap. Het is inderdaad noodzakelijk dat de verantwoordelijke priester zich niet slechts bekommert om de waardige celebratie van de liturgie, maar ook om de pastorale en geestelijke zorg van de gelovigen.

§ 5. in de persoonlijke parochies die canoniek zijn opgericht ten behoeve van deze gelovigen, een adequate beoordeling in te zetten van hun werkelijke nut voor spirituele groei, en evalueren of ze al dan niet moeten worden gehandhaafd;

§ 6. zorg te dragen dat geen toestemming wordt gegeven voor het vormen van nieuwe groepen.

Document

Naam: TRADITIONIS CUSTODES
Hoeders van de traditie - Over het gebruik van de Romeinse liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
Soort: Paus Franciscus - Motu Proprio
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert. uit het Italiaans: W.J.G.A. Veth, pr.
Bewerkt: 5 augustus 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test