• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daarom heeft de katholieke bisschoppenconferentie in uw eigen land de taak om de desbetreffende beslissingen te . nemen in vele vragen van gemeenschappelijk christelijk belang en in grotere zaken dit in overleg met de Heilige Stoel te doen om hun gemeenschapsband te waarborgen en te versterken met hun medebisschoppen en met de bisschop van Rome die geroepen is de eenheid van allen te dienen. Maar in dergelijke zaken van algemeen belang handelen ze ook in overleg met de leiders van andere gemeenschappen, en ik ben blij te weten, dat er in de landen waaruit u komt, plannen zijn tot nauwer overleg over sommige van de fundamentele kwesties welke alle christenen tegenwoordig onder ogen moeten zien en over de manier om de plaatselijke vooruitgang van de oecumenische beweging te waarborgen. Alle christelijke wereldgemeenschappen die u vertegenwoordigt, zijn op internationaal niveau reeds in dialoog met de katholieke kerk. Deze dialogen kunnen in verschillende stadia van ontwikkeling zijn, maar alle hebben hetzelfde doel en alle leggen ons nu de verplichting op tot samenwerking in zover wij kunnen, door Christus en zijn vrede aan onze verdeelde wereld te brengen, en ons daartoe volledig te verlaten op de waarheid van het Evangelie. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, In de Kathedraal van Canterbury, Gemeenschappelijke verklaring van Paus Johannes Paulus II en aartsbisschop Runcie van Canterbury (29 mei 1982)

Bij deze internationale discussies hebben verschillende belangrijke studies zich geconcentreerd op de beginselen van het gemeenschappelijk getuigenis, en er moet daaraan een concrete vorm worden gegeven in antwoord op de noden van elk land en iedere plaats. In de landen vanwaar u komt, geven de punten die u voor de discussie hier hebt gekozen - vrede, de fundamentele idealen van een christelijk huwelijk, de taak van de christen in dialoog met andere geloofsovertuigingen - hoop op een werkelijke vooruitgang in een gemeenschappelijk werk; en een vooruitgang hierin zal zeker door de genade van God ons gemeenschappelijk verlangen naar ware eenheid versterken en ons in staat stellen om in volledige trouw aan Hem voort te gaan naar een oplossing van deze fundamentele oecumenische kwesties, waarvan u hebt gesproken.

Document

Naam: SAMEN OPGAAN NAAR DE DOOR GOD GEWILDE EENHEID
Tot vertegenwoordigers van christelijke kerken in Groot-Brittanniƫ
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 29 april 1983
Copyrights: © 1983, Archief van de Kerken, jrg. 38, nr. 9, p. 22-23
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 1 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test