• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

DANKZIJ DIT KIND KUNNEN WIJ GOD ‘VADER’ NOEMEN
Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi - Aula della Benedizione, Sint Pietersbasiliek

Beste broeders en zusters,

Zalig Kerstmis!

Ik zou iedereen de boodschap willen brengen die de Kerk op dit feest verkondigt met de woorden van de profeet Jesaja: “Want een kind wordt ons geboren, een zoon wordt ons gegeven” (Jes. 9, 6).

Een kind is geboren. Een geboorte is altijd een bron van hoop; ze is leven dat bloeit, een belofte van de toekomst. Daarbij, dit Kind, Jezus, werd geboren “voor ons”: een “ons” zonder grenzen, privileges of uitsluitingen. Dit Kind, geboren uit de Maagd Maria in Bethlehem, werd geboren voor iedereen: Hij is de “zoon” die God aan de hele mensenfamilie heeft gegeven.

Dankzij dit Kind kan ieder van ons tot God spreken en hem “Vader” noemen. Jezus is de eniggeboren Zoon, niemand dan Hij kent de Vader. Maar Hij kwam om deze reden in de wereld: om ons het gelaat van de Vader te tonen. Dankzij dit Kind kunnen wij allen elkaar broeders en zusters noemen, want dat zijn we werkelijk. Wij komen van ieder continent, uit iedere taal en cultuur, met onze eigen identiteiten en verschillen, maar we zijn allemaal broeders en zusters.

Op dit moment in de geschiedenis, getekend door de ecologische crisis en zware economische en sociale onbalans die alleen maar verergerd wordt door de coronavirus-pandemie, is het des te belangrijker voor ons om elkaar als broeders en zusters te erkennen. God heeft deze broederlijke eenheid mogelijk gemaakt door ons zijn Zoon Jezus te geven. De broederschap die Hij ons aanbiedt, heeft niets te maken met mooie woorden, abstracte idealen of vage sentimenten. ... Nee. Ze is een broederschap gefundeerd in echte liefde, die het mij mogelijk maakt anderen te ontmoeten die van mij verschillen, medelijden te voelen met hun lijden, hun nabij te komen en voor hen te zorgen, ook al behoren ze niet tot mijn familie, mijn etnische groep of mijn religie. Ondanks al hun verschillen, zijn zij nog altijd mijn broeders en zusters. Hetzelfde is waar met betrekking tot volken en naties: allen broeders en zusters!

Met Kerstmis vieren wij het licht van Christus die in de wereld komt; Hij komt voor iedereen, niet slechts voor enkelen. Vandaag, in deze tijd van duisternis en onzekerheid met betrekking tot de pandemie, verschijnen verschillende lichten van hoop, zoals de ontdekking van vaccins. Maar om iedereen te kunnen verlichten en hoop te brengen, moeten deze lichten voor iedereen beschikbaar zijn. Wij kunnen niet toestaan dat de verschillende, in zichzelf opgesloten vormen van nationalisme voorkomen dat wij leven als de waarlijk menselijke familie die wij zijn. Noch kunnen wij toestaan dat het virus van radicaal individualisme de overhand over ons krijgt en ons onverschillig maakt voor het lijden van andere broeders en zusters. Ik kan mijzelf niet vóór anderen plaatsen en de wet van de marktplaats en patenten voorrang laten krijgen op de wet van de liefde en de gezondheid van de mensheid. Ik vraag iedereen – regeringsleiders, bedrijven, internationale organisaties – om samenwerking te cultiveren, en niet competitie, en om een oplossing voor iedereen te zoeken: vaccins voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren en behoeftigen van alle regio’s van de planeet. Voor alle anderen: de meest kwetsbaren en behoeftigen!

Moge het Kind van Bethlehem ons dan helpen om gul te zijn, steunend en behulpzaam, in het bijzonder voor degenen die kwetsbaar zijn, de zieken, zij die werkeloos zijn of ontberingen doormaken door de economische effecten van de pandemie, en de vrouwen die onder huiselijk geweld hebben geleden in deze maanden van lockdown. In het licht van een uitdaging die geen grenzen kent, kunnen wij geen muren optrekken. Iedereen zit in hetzelfde schip. Iedere ander is mijn broeder of mijn zuster. In iedereen zie ik het gelaat van God weerspiegeld, en in wie lijdt, zie ik de Heer om mijn hulp vragen. Ik zie hem in de zieken, de armen, de werkelozen, de gemarginaliseerden, de migrant en de vluchteling: allen broeders en zusters!

Laten wij op deze dag, waarop het Woord van God een kind werd, onze blik richten op de vele, al te vele kinderen wereldwijd die nog altijd de hoge prijs voor oorlog betalen, in het bijzonder in Syrië, Irak en Jemen. Mogen hun gezichten de gewetens raken van alle mannen en vrouwen van goede wil, zodat de oorzaken van conflicten aangepakt kunnen worden en heldhaftige pogingen kunnen worden gedaan om een vreedzame toekomst te bouwen.

Moge dit een gunstige tijd zijn om de spanningen in het Midden-Oosten en het oostelijk Middellandse Zeegebied te verminderen.

Moge het Kind Jezus de wonden genezen van het geliefde Syrische volk, dat al een decennium te gronde wordt gericht door oorlog en zijn gevolgen, die nu worden verzwaard door de pandemie. Moge Hij troost brengen aan het Iraakse volk en al diegenen die betrokken zijn bij het werk van verzoening, en in het bijzonder aan de Jezidi’s, zwaar beproefd door deze laatste oorlogsjaren. Moge Hij vrede brengen in Libië en de nieuwe fase van de lopende onderhandelingen in staat stellen alle vormen van vijandigheid in het land te beëindigen.

Moge de Baby van Bethlehem het land dat getuige was van zijn geboorte, de gave van de broederschap schenken. Mogen Israëli’s en Palestijnen het wederzijds vertrouwen herwinnen en een rechtvaardige en duurzame vrede zoeken door een directe dialoog die in staat is het geweld te beëindigen en de endemische wrok te boven komen, en zo ten overstaan van de wereld getuigenis afleggen van de schoonheid van de broederschap.

Moge de ster die helder scheen op Kerstavond richting en bemoediging bieden aan het Libanese volk, zodat het, met de steun van de internationale gemeenschap, de hoop niet verliest te midden van de moeilijkheden waarmee het momenteel geconfronteerd wordt. Moge de Vredevorst de leiders van het land helpen om alle deelbelangen naast zich neer te leggen en er zichzelf serieus, eerlijk en transparant aan toe te wijden om het Libanon mogelijk te maken een hervormingsproces te ondernemen en vol te houden in zijn roeping van vrijheid en vreedzame co-existentie.

Moge de Zoon van de Allerhoogste de toewijding schragen van de internationale gemeenschap en de betrokken landen om het staakt-het-vuren in Nagorno-Karabach en in de oostelijke regio’s van Oekraïne voort te zetten, en de dialoog te bevorderen als het enige pad naar vrede en verzoening.

Moge het Goddelijk Kind het lijden verlichten van de volken van Burkina Faso, Mali en Niger, die getroffen zijn door een ernstige humanitaire crisis, veroorzaakt door extremisme en gewapende conflicten, maar ook door de pandemie en andere natuurrampen.

Moge Hij het geweld in Ethiopië beëindigen, waar veel mensen door de strijd gedwongen zijn te vluchten; de bewoners van de Cabo Delgado-regio in Noord-Mozambique troosten, die slachtoffer zijn van het geweld van internationaal terrorisme; en de leiders van Zuid-Soedan, Nigeria en Kameroen bemoedigen om het pad van broederschap en dialoog dat zij zijn ingeslagen, voort te zetten.

Moge het Eeuwig Woord van de Vader een bron van hoop zijn voor het Amerikaanse continent, dat in het bijzonder geraakt is door het coronavirus, dat zijn vele vormen van leed geïntensifieerd heeft, vaak verzwaard door de effecten van corruptie en drugshandel. Moge Hij helpen de recente maatschappelijke spanningen in Chili te verlichten en het leed van het Venezolaanse volk te verlichten.

Moge de Koning van de Hemel alle slachtoffers van natuurrampen in Zuidoost-Azië beschermen, in het bijzonder in de Filipijnen en Vietnam, waar talrijke stormen overstromingen hebben veroorzaakt, met verwoestende gevolgen voor families die levens verloren, schade aan het milieu en gevolgen voor lokale economieën.

Als ik aan Azië denk, kan ik het volk van de Rohingya niet vergeten: moge Jezus, die arm werd geboren onder de armen, hun hoop brengen te midden van hun lijden.

Beste broeders en zusters,

“Een kind wordt ons geboren” (Jes. 9, 6). Hij kwam om ons te redden! Hij zegt ons dat pijn en kwaad niet het laatste woord hebben. Te berusten in geweld en onrechtvaardigheid, zou een afwijzing zijn van de vreugde en hoop van Kerstmis.

Op deze feestelijke dag denk ik op een bijzondere wijze aan allen die weigeren zichzelf te laten bevangen door rampspoed, maar juist werken aan het brengen van hoop, troost en hulp aan degenen die lijden en degenen die alleen zijn.

Jezus werd in een stal geboren, maar werd omhelsd door de liefde van de Maagd Maria en Sint-Jozef. Door zijn geboorte in het vlees, heiligde de Zoon van God de familiale liefde. Mijn gedachten keren zich op dit moment naar de families: naar degenen die vandaag niet samen kunnen komen en naar degenen die gedwongen zijn thuis te blijven.

Moge Kerstmis voor ieder van ons een kans zijn om het gezin te herontdekken als de wieg van leven en geloof, een plaats van acceptatie en liefde, dialoog, vergeving, broederlijke solidariteit en gedeelde vreugde, een bron van vrede voor de hele mensheid.

Zalig Kerstmis aan iedereen!

Document

Naam: DANKZIJ DIT KIND KUNNEN WIJ GOD ‘VADER’ NOEMEN
Voorafgaand aan de zegen Urbi et Orbi - Aula della Benedizione, Sint Pietersbasiliek
Soort: Paus Franciscus - Urbi et Orbi
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 25 december 2020
Copyrights: © 2020, Libreria Editrice Vaticana / KN / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Vert.: Peter Doorakkers/KN.nl; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test