• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
b. De waarde van de leer van St. Thomas

De verschillende wetenschappelijke systemen, welke de Kerk toelaat te volgen, moeten volstrekt overeenstemmen met al die punten welke én door de antieke én door de christelijke filosofie vanaf het begin van de Kerk als waar zijn erkend. Deze zijn echter door geen enkele leraar zo duidelijk, zo helder, zo volmaakt uiteengezet als door de H. Thomas van Aquino zowel wat betreft hun onderlinge samenhang als hun verband met de geloofswaarheden en de heerlijke harmonie van deze laatste; door niemand ook is dit alles tot zulk een juist en vast systeem verenigd. Dit heeft onze voorganger Leo XIII met deze woorden uitgedrukt of liever als uitgebeiteld: "Hij wist bij de vereiste, door hem zeer scherp gestelde, onderscheiding van rede en geloof, ze toch vriendschappelijk te doen samengaan. Hierdoor liet hij elk dier beide in haar recht en waarde, zodat enerzijds de rede op Thomas' vleugelen tot de hoogste voor de mens bereikbare hoogte gedragen, welhaast niet hoger meer kan stijgen; en anderzijds het geloof moeilijk méér of sterker steun van de rede kan verwachten, dan het door Thomas reeds verwierf." Paus Leo XIII, Encycliek, Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen, Aeterni Patris (4 aug 1879), 43

Document

Naam: ANIMUS NOSTER
Tot de pauselijke Gregoriaanse Universiteit bij haar vierde eeuwfeest
Soort: Paus Franciscus - Toespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 17 oktober 1953
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0762, Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum, pag. 78-94
Vert.: Dr. Chr. Oomen C.ss.R., J. Mulders C.ss.R., Dr. M.H. Mulders C.ss.R., Dr. J. Kahmann C.ss.R.
Bewerkt: 1 april 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test