• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenslotte vraag ik u om, na deze gedachten en aansporingen, samen met mij het volgende gebed te bidden:

Heer Jezus, Goede Herder, die uw leven hebt gegeven opdat allen het leven zouden bezitten, schenk aan de gemeenschap van de gelovigen, over heel de wereld verspreid, de overvloed van uw leven en stel ons in staat daarvan te getuigen en het aan anderen over te dragen. Heer Jezus, schenk de overvloed van uw leven aan al degenen die U zijn toegewijd voor de dienst van de Kerk; maak dat hun algehele gave voor hen een bron is van vreugde, laat hen onvermoeibaar werken in hun bediening en edelmoedig zijn bij hun offer, en geef dat hun voorbeeld het anderen mogelijk maakt hun hart te openen om uw roepstem te horen en U te volgen.

Heer Jezus, schenk de overvloed van uw leven aan de christelijke gezinnen, opdat deze ijverig in het geloof en in de dienst van de Kerk ~ een bijdrage leveren tot de ontluiking en de groei van nieuwe roepingen van gewijde personen.

Heer Jezus, schenk aan allen de overvloed van uw leven, met name aan de jongeren die Gij tot uw dienst roept; verlicht hen bij hun keuze, help hen in moeilijkheden, laat hen trouw blijven. Mogen zij bereid zijn om, in navolging van U, hun leven moedig te geven, opdat anderen het leven zullen bezitten.

Overtuigd dat de heilige Maagd, de Moeder van God en de Moeder van de Kerk, zich bij dit gebed aansluit en dat haar Zoon Jezus het op haar machtige voorspraak zal verhoren, roep ik over u allen, eerbiedwaardige broeders in het bisschopsambt, priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, over heel het volk Gods en bijzonder over degenen die in seminaries en religieuze instituten in opleiding zijn, de overvloed van Gods genaden af, en schenk ik u van ganser harte mijn apostolische zegen.

Vanuit het Vaticaan, 2 februari 1982, feest van de Opdracht van de Heer in de tempel, in het vierde jaar van mijn pontificaat.

Paus Johannes Paulus II

Document

Naam: 'IK BEN GEKOMEN, OPDAT ZIJ LEVEN ZOUDEN BEZITTEN, EN WEL IN OVERVLOED' (JOH. 10,10)
Roepingenzondag 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 februari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken, jrg. 37, p. 411-414
Bewerkt: 17 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test