• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Leven brengt leven voort

In deze bewoordingen heb ik mij gericht tot het Internationaal Congres van bisschoppen en andere verantwoordelijken voor geestelijke roepingen, bij gelegenheid van de vorige werelddag van gebed om roepingen (vgl. Homilie van 10 mei 1981). Graag zeg ik dit nog eens tot iedereen: de levende Kerk is de moeder van de roepingen die God geeft met het oog op het leven. Roepingen zijn een zichtbaar teken van de levenskracht van de Kerk. Maar tegelijk zijn zij een basis-voorwaarde voor haar eigen leven, haar groei en voor de zending die zij ten bate van de gehele mensenfamilie moet vervullen 'door aan de mensheid de heilskracht ter beschikking te stellen welke de Kerk zelf, onder leiding van de heilige Geest, van haar Stichter ontvangt'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 3

Ik vraag iedere gemeenschap van christenen en elke gelovige zich rekenschap te geven van hun grote verantwoordelijkheid inzake de bevordering van de toename van priesterroepingen. Deze plicht vervult men 'allereerst door een volledig christelijk leven'. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 2 Leven brengt leven voort. Hoe zouden wij op verantwoorde wijze om roepingen kunnen bidden, als ons gebed niet daadwerkelijk samengaat met een oprecht streven naar bekering?

Met aandrang en met bijzondere genegenheid vraag ik de gewijde personen hun eigen leven te onderzoeken. Hun roeping als personen die geheel aan God en aan de Kerk zijn toegewijd, moet worden beleefd volgens het ritme van 'ontvangen' en 'geven'. Als zij veel hebben ontvangen, moeten zij veel geven. De rijkdom van hun geestelijk leven en de edelmoedigheid van hun apostolische inzet vormen een zeer gunstig element voor het ontluiken van nieuwe roepingen. Hun getuigenis en hun persoonlijke inspanning spelen in op de aktiviteit van de goddelijke Voorzienigheid. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 2

Tenslotte vraag ik vol vertrouwen aan alle christelijke gezinnen dat zij nadenken over de van God ontvangen taak om te waken over de opvoeding tot geloof en tot christelijk leven van hun kinderen. Bij de vervulling van deze taak hebben zij ook een verantwoordelijkheid ten opzichte van de roeping van hun kinderen. 'De kinderen moeten door de opvoeding zo worden gevormd dat zij in staat zijn om, eenmaal volwassen, in volle verantwoordelijkheid hun, ook gewijde, roeping te volgen'. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 52 De samenwerking tussen gezin en Kerk ~ en dit geldt ook wat betreft de roepingen is diep geworteld in het mysterie en zelfs in het 'ministerie' (geestelijke bediening) van het christelijk gezin: 'Werkelijk, een gezin dat openstaat voor de transcendente waarden, dat de broeders met vreugde dient, dat zijn taken met edelmoedige trouw vervult en dat zich bewust is van zijn dagelijkse deelneming aan het mysterie van het glorievolle kruis van Christus, wordt het eerste en beste seminarie van de roeping tot het aan Gods Rijk toegewijde leven'. H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 53

Document

Naam: 'IK BEN GEKOMEN, OPDAT ZIJ LEVEN ZOUDEN BEZITTEN, EN WEL IN OVERVLOED' (JOH. 10,10)
Roepingenzondag 1982
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 2 februari 1982
Copyrights: © 1982, Archief van de Kerken, jrg. 37, p. 411-414
Bewerkt: 17 mei 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test