• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

NOTITIE VOOR DE BISSCHOPPEN EN BISSCHOPPENCONFERENTIES OVER DE VIERING VAN DE GOEDE WEEK 2021

Prot. N. 96/21

Het is de bedoeling van deze notitie enkele eenvoudige richtlijnen aan te reiken om bisschoppen te helpen bij hun taak om concrete situaties te beoordelen en om te zorgen voor het geestelijk welzijn van herders en gelovigen in de beleving van deze Grote Week van het liturgisch jaar. 

We hebben nog steeds te maken met het drama van de COVID-19-pandemie, die veel veranderingen met zich mee heeft gebracht, ook in de gebruikelijke wijze van het vieren van de liturgie. De normen en richtlijnen van de liturgische boeken, die bedoeld zijn voor normale tijden, zijn niet volledig toepasbaar in buitengewone crisistijden zoals deze. Daarom is de bisschop, als moderator van het liturgisch leven in zijn Kerk, geroepen om verstandige beslissingen te nemen, opdat de liturgische vieringen op een vruchtbare wijze kunnen verlopen voor het Volk van God en voor het welzijn van de zielen die aan hem zijn toevertrouwd, met inachtneming van de bescherming van de gezondheid en van wat is voorgeschreven door de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het algemeen welzijn. 

De bisschoppen worden opnieuw herinnerd aan het Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
In tempo di Covid-19 (II)
Ten tijde van de Covid-19 pandemie (II) - Aanvullende versie van het Decreet over aanpassingen in de liturgie van het Sacrum Triduum en Pasen
(25 maart 2020)
, waarin enkele richtlijnen werden gegeven voor de viering van de Goede Week. Deze verklaring is ook voor dit jaar van kracht. Wij nodigen u daarom uit om het decreet te herlezen met het oog op de beslissingen die de bisschoppen zullen moeten nemen over de aanstaande vieringen van Pasen in de bijzondere situatie van hun land. In veel landen zijn nog steeds strenge beperkende maatregelen van kracht die de aanwezigheid van de gelovigen in de kerk onmogelijk maken, terwijl in andere landen een meer normaal liturgisch leven is hervat.

Het gebruik van sociale media heeft de herders bijzonder geholpen om hun gemeenschappen tijdens de pandemie ondersteuning en nabijheid te bieden. Naast deze positieve resultaten werden ook problematische aspecten geconstateerd. Voor de vieringen van de Goede Week wordt voorgesteld om de uitzending van de vieringen, voorgezeten door de bisschop, via de media te faciliteren en te bevorderen, en de gelovigen voor wie het niet mogelijk is om hun eigen kerk te bezoeken, aan te moedigen de diocesane vieringen te volgen als een teken van eenheid. 

- In alle vieringen moet, in overeenstemming met de bisschoppenconferentie, aandacht worden besteed aan enkele bijzondere momenten en gebaren, rekening houdend met de vereisten betreffende de gezondheidszorg. Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Laten we met vreugde terugkeren naar de Eucharistie! (15 aug 2020)

- De Chrismamis kan, indien nodig, worden verplaatst naar een andere, meer geschikte dag; het is gepast dat eraan wordt deelgenomen door een significante vertegenwoordiging van herders, dienaren en gelovigen. 

- Voor de vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake gelden de aanwijzingen van vorig jaar. 

- De voorbereiding van geschikte hulpmiddelen voor gezins- en persoonlijk gebed wordt aangemoedigd, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van sommige delen van het getijdengebed. 

De Congregatie dankt de bisschoppen en de bisschoppenconferenties oprecht, dat zij op pastorale wijze hebben geantwoord op een snel veranderende situatie in de loop van het jaar. Wij zijn ons ervan bewust, dat de genomen beslissingen niet altijd gemakkelijk te aanvaarden waren voor herders en leken. Wij weten echter dat zij zijn genomen om veilig te stellen, dat de heilige mysteries worden gevierd op de wijze die voor onze gemeenschappen het meest doeltreffend is, met inachtneming van het algemeen welzijn en de publieke gezondheid. 

Vanuit de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten, 17 februari 2021, Aswoensdag. 

Robert Kardinaal Sarah, prefect 

+ Arthur Roche, aartsbisschop-secretaris 

Document

Naam: NOTITIE VOOR DE BISSCHOPPEN EN BISSCHOPPENCONFERENTIES OVER DE VIERING VAN DE GOEDE WEEK 2021
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Auteur: Robertus Kard. Sarah
Datum: 17 februari 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / NRL
Vert.: NRL; alineaverdeling, -nummering: redactie
Bewerkt: 20 februari 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test