• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

IN EEN ENKEL GEBAAR DE HELE HEILSGESCHIEDENIS
6e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

Gisteren, 11 februari, liturgische gedachtenis van de heilige Maagd van Lourdes, vierden we de Werelddag van de Zieken, waarvan de belangrijkste manifestaties dit jaar in Adelaide (Australië) zijn gehouden, waaronder een internationaal congres over het altijd urgente onderwerp van geestelijke gezondheid. Ziekte is een typisch kenmerk van het menszijn, tot het punt dat het er een realistische metafoor voor kan worden, zoals de heilige Augustinus goed uitdrukt in zijn gebed: "Heer, heb medelijden met mij! Wee mij! Kijk hier naar mijn wonden; Ik verberg ze niet; Gij zijt arts, ik de zieke; Gij zijt barmhartig, ik erbarmelijk". H. Augustinus, Belijdenissen, Confessiones. X, 39

Christus is de ware "arts" van de mensheid, die de hemelse Vader naar de wereld heeft gezonden om de mens te genezen, die in lichaam en geest is getekend door de zonde en de gevolgen daarvan. Precies op deze zondagen houdt het Evangelie van de heilige Marcus ons Jezus voor die zich aan het begin van zijn openbare dienstwerk volledig wijdt aan de verkondiging en de genezing van zieken in de dorpen van Galilea. De ontelbare wonderbaarlijke tekenen die Hij bij de zieken verricht, bevestigen het "goede nieuws" van het koninkrijk Gods.

Vandaag spreekt de evangelietekst over de genezing van een melaatse en drukt sterk de intensiteit uit van de relatie tussen God en de mens, samengevat in een prachtige dialoog: "Als gij wilt, kunt gij mij reinigen", zegt de melaatse. "Ik wil, word rein", antwoordde Jezus, hem met zijn hand aanrakend en hem van de melaatsheid genezend (Mc. 1, 40-42). We zien hier op een bepaalde manier de hele heilsgeschiedenis geconcentreerd: dit gebaar van Jezus, die zijn hand uitstrekt en het gewonde lichaam aanraakt van de persoon die hem aanroept, toont op volmaakte wijze Gods wil om zijn gevallen schepsel te helen, hem het leven "in overvloed" terug te geven (Joh. 10, 10), het eeuwig leven, vol en gelukkig.

Christus is de "hand" van God, uitgestrekt naar de mensheid, zodat deze kan opstijgen uit het slijk van dit zuigend moeras van ziekte en dood, steunend op de stevige rots van goddelijke liefde. Vgl. Ps. 40, 2-3

Vandaag zou ik aan Maria, Salus infirmorum, alle zieken willen toevertrouwen, vooral degenen die in alle delen van de wereld, naast een gebrek aan gezondheid, ook lijden onder eenzaamheid, ellende en marginalisatie. Evenzo richt ik een bijzondere groet aan degenen die de zieken verzorgen en voor hun genezing werken in ziekenhuizen en andere hulpcentra. Moge de heilige Maagd elk van hen helpen verlichting te vinden naar lichaam en geest dankzij een adequate gezondheidszorg en broederlijke liefdadigheid, die zich vertaalt in concrete en solidaire zorg.

Ná het bidden van het Angelus

Twee dagen geleden begon in Turijn de twintigste editie van de Olympische Winterspelen. Ik richt mijn hartelijke groeten tot de organisatoren, de verantwoordelijken van het Internationaal Olympisch Comité en alle atleten die van over de hele wereld zijn gekomen. Ik hoop dat deze mooie sportcompetitie zich zal ontwikkelen in overeenstemming met de Olympische waarden van trouw, vreugde en broederschap, en zo een bijdrage zal leveren aan de vrede onder de mensen.

Exact vandaag, 12 februari, markeert de vijfenzeventigste verjaardag van de ingebruikname van Radio Vaticaan en van het eerste radiobericht aan de wereld door paus Pius XI, die de wetenschapper Guglielmo Marconi opdracht had gegeven om het radiostation van het Vaticaan te bouwen. Met het instrument van de radio, en later met de televisie, heeft de boodschap van het Evangelie en de woorden van de pausen alle naties sneller en gemakkelijker kunnen bereiken.

(begroeting in het Frans)

Ik groet de Franstalige pelgrims. Zoals de heilige Paulus ons in de lezing van vandaag zegt, doet alles wat u doet tot eer van God, en beseft dat uw daden voor uw broeders getuigen van de waarheid van het Evangelie en van de vrijheid die Christus ons geeft. Met mijn liefdevolle zegen.

(begroeting in het Engels)

Ik verheug me alle Engelstalige pelgrims die vandaag aanwezig zijn bij het Angelus te mogen begroeten. Gisteren vierde de Kerk de veertiende Wereldziekendag in Adelaide (Australië). Laten we voor alle zieken blijven bidden en de Heer Jezus vragen om hen kracht, moed en genade te schenken. Voor u allen smeek ik de overvloedige zegeningen van God af en ik wens u een gelukkige zondag.

(begroeting in het Duits)

Ik groet de Duitstalige pelgrims van harte. Het Evangelie van deze zondag spreekt over een melaatse die Jezus nederig vraagt hem te genezen. Laten we ook met vertrouwen onze gebeden tot God verheffen op voorspraak van Maria. Jezus, de Zoon van God, geneest ook ons. Ik wens allen een gelukkige zondag.

(begroeting in het Spaans)

Ik groet de Spaanssprekende pelgrims die deelnemen aan dit Maria-gebed van harte. Gisteren werd het feest van de Maagd van Lourdes gevierd, de Werelddag van de Zieken. Ik nodig u uit om uw blik op Christus te richten, die voorbij trok al weldoende en alle vormen van kwalen genas, zodat we op de momenten van lijden altijd de hulp van zijn genade en de troost van zijn liefde zouden kunnen voelen. Gezegende zondag!

(begroeting in het Pools)

Ik groet alle Poolssprekende pelgrims. Gisteren hebben we de Werelddag van de Zieken gevierd. Ik vertrouw aan Maria, die we aanroepen als Heil van de zieken, degenen toe die het gewicht van het lijden dragen. Moge de zorgzame liefde de kracht vermeerderen van degenen die voor de zieken zorgen. Ik zegen u van harte.

(begroeting in het Italiaans)

Ten slotte groet ik alle Italianen die hier op het plein zijn verzameld van harte. Bedankt u voor uw aanwezigheid en voor uw gebed. Ik wens u allen een fijne zondag en een gelukkige week.

Document

Naam: IN EEN ENKEL GEBAAR DE HELE HEILSGESCHIEDENIS
6e Zondag door het Jaar (Jaar B) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 12 februari 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 12 februari 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test