• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OKTOBER, MAAND VAN DE ROZENKRANS EN DE MISSIE
27e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein

Beminde broeders en zusters:

De Paus Benedictus XVI - Homilie
De wijngaard van God, de dood van de Zoon en de wijn van het Nieuwe Verbond
Homilie bij gelegenheid van de opening van de 11e Bisschoppensynode over de Eucharistie
(2 oktober 2005)
waarmee we de Gewone Algemene Vergadering van de Bisschoppensynode hebben ingehuldigd, is zojuist beëindigd in de Sint-Pietersbasiliek. De synodevaders afkomstig van over de hele wereld, met experts en andere afgevaardigden, zullen in de komende drie weken samen met de Opvolger van Petrus een bevoorrechte tijd van gebed beleven, reflecterend op het thema: "De Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk."

Waarom dit thema? Is het niet een bekend onderwerp, al volledig behandeld? In werkelijkheid vereist de Concilie van Trente
Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia
13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie
(11 oktober 1551)
, gezaghebbend gedefinieerd door het Concilie van Trente, dat de kerkelijke gemeenschap haar ontvangt, beleeft en overdraagt op een wijze die altijd nieuw en passend is voor de tijd. De Eucharistie zou ook kunnen worden beschouwd als een "lens" waardoor we voortdurend het gelaat en de weg van de Kerk die Christus heeft gesticht, kunnen verifiëren, zodat ieder mens de liefde van God kan kennen en daarin volheid van leven kan vinden. Daarom wilde de beminde paus Johannes Paulus II een heel jaar wijden aan de Eucharistie, dat precies aan het einde van de synodale vergadering zal eindigen, op 23 oktober, over drie weken, op de zondag waarop de Wereldmissiedag wordt gevierd.

Dit samenvallen helpt ons het eucharistisch mysterie vanuit een missionair perspectief te beschouwen. De Eucharistie is inderdaad het stuwende middelpunt van alle evangelisatie-activiteit van de Kerk, in zekere zin als het hart in het menselijk lichaam. De christelijke gemeenschappen zouden zonder de eucharistieviering waarmee ze zich voeden aan de dubbele tafel van het Woord en het Lichaam van Christus, hun authentieke karakter verliezen: alleen door "eucharistisch" te zijn, kunnen ze Christus overbrengen op mensen, en niet alleen ideeën of waarden, hoe nobel en belangrijk deze ook zijn. De Eucharistie heeft vooraanstaande missionaire apostelen gesmeed, in alle levensstaten: bisschoppen, priesters, religieuzen, leken; heiligen van actief en contemplatief leven. Laten we enerzijds denken aan heilige Franciscus Xaverius die door de liefde van Christus naar het Verre Oosten werd geleid om het Evangelie te verkondigen; aan de andere kant, aan de heilige Theresia van Lisieux, een jonge karmelites, wiens gedachtenis we gisteren hebben gevierd. In de clausuur beleefde zij haar vurige apostolische geest en verdiende het om, samen met de heilige Franciscus Xaverius, patrones van de missionaire activiteit van de Kerk te worden uitgeroepen.

Laten we hun bescherming afroepen over het synodale werk, evenals die van de beschermengelen, die we vandaag gedenken. Laten we vooral met vertrouwen bidden tot de Heilige Maagd Maria die we op 7 oktober zullen vereren met de titel Maagd van de Rozenkrans. De maand oktober is gewijd aan de heilige Rozenkrans, een uniek contemplatief gebed waarmee we, geleid door de hemelse Moeder van de Heer, onze blik richten op het gelaat van de Verlosser, om gevormd te worden met zijn mysterie van vreugde, licht, smart en glorie. Dit oude gebed beleeft een nieuwe gelukkige bloei, mede dankzij het voorbeeld en de leer van de beminde paus Johannes Paulus II. Ik nodig u uit om zijn apostolische brief H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Rosarium Virginis Mariae
Over de allerheiligste Rozenkrans
(16 oktober 2002)
te herlezen en zijn aanwijzingen in de praktijk te brengen in de persoonlijke, gezins- en gemeenschapssfeer. Aan Maria vertrouwen we het werk van de synode toe: moge zij de hele Kerk leiden tot een steeds duidelijker bewustzijn van haar zending ten dienste van de Verlosser die werkelijk tegenwoordig is in het sacrament van de Eucharistie.

Fijne zondag en een fijne week allemaal! Dank u.

Ná het bidden van het Angelus

{...}

(in het Spaans)

Ik heet de Spaanstalige pelgrims van harte welkom op deze ontmoeting van gebed tot Onze Lieve Vrouw. Ik nodig allen uit om altijd de vlam van het geloof levend te houden en de wijngaard van de Heer ijverig te verzorgen.

{...}

Document

Naam: OKTOBER, MAAND VAN DE ROZENKRANS EN DE MISSIE
27e Zondag door het Jaar (Jaar A) - Sint Pietersplein
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 oktober 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
© 2021, Vert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 9 oktober 2021

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen dossiers gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test