• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Meerdere malen had ik de gelegenheid om te benadrukken dat er in de Kerk geen tegenstelling of contrast bestaat tussen de institutionele dimensie en de charismatische dimensie, waarvan de bewegingen een betekenisvolle uitdrukking zijn. Beide zijn 'co-essentieel' voor de goddelijke constitutie van de Kerk zoals ze werd gesticht door Jezus, omdat ze samen bijdragen aan het present stellen van het mysterie van Christus en zijn heilswerk in de wereld. Bovendien richten zij zich samen, ieder op zijn eigen manier, op de vernieuwing van het zelfbewustzijn van de Kerk, die zich in zekere zin ook zelf 'beweging' kan noemen, in zoverre zij een gebeurtenis is in de tijd en in de ruimte van de zending van de Zoon door middel van de Vader in kracht van de Heilige Geest.

Ik ben overtuigd dat deze beschouwingen van mij een adequate uitdieping zullen krijgen in de loop van de werkzaamheden van het congres; ik doe ze vergezeld gaan van mijn gebed, opdat daaruit overdadige vruchten mogen voortkomen tot heil en zegen van de Kerk en de hele mensheid.

Met deze gevoelens en in afwachting u te mogen H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Wereldcongres 1998 van kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen
(30 mei 1998)
, geef ik u van harte een speciale apostolische zegen, aan u en aan allen die u vertegenwoordigt.

Paus Johannes Paulus II

Vaticaan, 27 mei 1998

Document

Naam: DE KERKELIJKE BEWEGINGEN VORMEN BETEKENISVOLLE VRUCHTEN VAN DE LENTE VAN DE KERK ZOALS DEZE DOOR HET CONCILIE WAS VOORZEGD
Tot het Wereldcongres van kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Boodschap
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 27 mei 1998
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test