• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bevolkingsaanwas zal er in de komende jaren met name in de jonge landen toe leiden, dat een steeds groter aantal geen werk kan vinden en dus tot gebrek of parasitisme zal worden gedwongen, tenzij het menselijk verantwoordelijkheidsgevoel erin slaagt tot een solidaire aanpak van de problemen te komen door een doelmatige investeringspolitiek, een goed opgebouwd productieapparaat en een juiste organisatie van in- en verkoop en niet te vergeten van de vakopleiding. Wij weten maar al te goed, hoeveel aandacht de internationale organisaties. voor deze problemen hebben; daarom wensen wij van harte, dat hun verklaringen zo spoedig mogelijk met de feiten in overeenstemming mogen worden gebracht.

Het is verontrustend op dit gebied zelfs bij de overheid een groeiend fatalisme waar te nemen. Dit gevoel leidt soms zelfs tot malthusiaanse opvattingen die men onder het volk verspreidt door propaganda voor geboortebeperking en abortus. In deze kritieke situatie moet men echter juist stellen, dat het gezin, waar geen enkele samenleving buiten kan, recht heeft op hulp om tot volledige uitbloei te komen. Zonder twijfel - zeiden wij in onze encycliek 'H. Paus Paulus VI - Encycliek
Populorum Progressio
Over de ontwikkeling van de volken
(26 maart 1967)
' -

"heeft de burgerlijke overheid, binnen de grenzen van haar bevoegdheid, het recht in deze situatie tussenbeide te komen door de burgers voorlichting te geven en door doeltreffende maatregelen te nemen, mits deze in overeenstemming zijn met de voorschriften van de moraal en de rechtmatige vrijheid van de echtgenoten onvoorwaardelijk blijft geëerbiedigd. Wanneer het onvervreemdbaar recht op huwelijk en voortplanting wordt geschonden, is het gedaan met de menselijke waardigheid." H. Paus Paulus VI, Encycliek, Over de ontwikkeling van de volken, Populorum Progressio (26 mrt 1967), 37

In geen enkel tijdperk is zo duidelijk als in het onze om sociale verbeeldingskracht gevraagd. Het is daarom beslist noodzakelijk hieraan minstens evenveel vindingrijkheid en kapitaal te besteden als aan de defensie en het technologisch onderzoek. Wanneer de mens de gelegenheid voorbij laat gaan en nieuwe sociale problemen niet op tijd onderkent, kunnen deze te ernstig worden om nog hoop op een vreedzame oplossing toe te laten.

Document

Naam: OCTOGESIMA ADVENIENS
Aan Maurice Kardinaal Roy, bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Rerum Novarum
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 14 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken
Bewerkt: 4 december 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test